Frisse Wind Heerlen op weg naar verduurzaming

Na tweeënhalf jaar staat de Stichting Samen Heerlen stil bij de reis die tot nu toe is afgelegd met haar initiatief Frisse Wind Heerlen. Én naar de toekomst, want de Cityboost-regeling die Frisse Wind momenteel mogelijk maakt loopt af op 31 december 2022. En dan?… Als het aan het team en bestuur van Stichting Samen Heerlen ligt, dan gaat Frisse Wind door. Er is zoveel waardevols opgebouwd; een werkwijze, een organisatie en een netwerk. Maar zonder structurele middelen kan Frisse Wind in de huidige opzet niet verder. Op maandag 20 juni j.l. presenteerden bestuurslid Bert Bremen en projectmanager Femke Smeets de ervaringen en resultaten aan de Raadscommissie Maatschappij &Financiën.

Daarbij deden zij bovenstaande oproep aan het stadsbestuur: “Gemeente, toon lef en geef ruimte aan actieve Heerlenaren! Investeer vanaf 2022 in het door Frisse Wind opgebouwde platform, netwerk en de werkwijze die zo gewaardeerd wordt. Alleen samen met inwoners en alle partijen die betrokken zijn bij stads- en buurtontwikkeling kunnen we bouwen aan Heerlen!”.

In januari 2020 werd de Stichting Samen Heerlen opgericht, nadat een groep van 60 inwoners en bij Heerlen betrokken instanties samen een plan schreven dat beloond werd met een ruimhartige donatie van VSBfonds: de zogenaamde Cityboost Heerlen. Gedurende een periode van drie jaar (2020-2022) kon hiermee een impuls gegeven worden aan bewonersinitiatieven van Heerlenaren. Het programma kreeg de naam “Frisse Wind Heerlen” en werd eind september 2020 gelanceerd.
Doel van Frisse Wind is om inwoners van Heerlen te stimuleren om meer regie te nemen voor hun stad of buurt. Om dit doel te bereiken, heeft Frisse Wind een donatieregeling in het leven geroepen, wordt persoonlijke begeleiding geboden en een platform geboden waar actieve inwoners elkaar kunnen
ontmoeten en inspireren.

De hoofdconclusie na tweeënhalf jaar Frisse Wind: wat is er veel bereidheid, energie en creativiteit in alle stadsdelen van Heerlen aanwezig! Een groot vermogen om onze stad en buurten prettiger, socialer, groener en gezonder te maken. Sinds september 2020 ontmoette het team van Frisse Wind zo’n 165 bewonersinitiatieven, waarvan er 52 ook een donatie ontvangen hebben. Een bedrag van €190.000,- is inmiddels uitgekeerd. Na een periode van stagnatie door lockdowns, kregen de afgelopen maanden veel initiatieven eindelijk een boost en werden werkelijkheid. Van buurttuinen, festivalletjes, buurtlunches en  sportevenementen tot en met seniorentoneel, een Halloweentocht, poëziewandelingen en zelfs een Heerlens Kwartet en een met de buurt gebrouwen Abdijbiertje. Meer dan 7000 bezoekers en deelnemers hebben kunnen genieten van al die bijzondere initiatieven van deze geweldige Heerlenaren. En het netwerk van initiatieven over de stad groeit; tijdens bijeenkomsten van de Frisse Wind Academie
ontmoetten en inspireerden zo’n 200 mensen vanuit alle stadsdelen elkaar.

Uit onderzoek onder mensen die in contact zijn geweest met Frisse Wind blijkt dat de aanpak en werkwijze gewaardeerd wordt. De persoonlijke benadering van de Frisse Wind-coaches geeft de stimulans en ondersteuning die soms nodig is. Ook de toegankelijke en duidelijke procedures en de snelle besluitvorming worden als positief benoemd. 80% van de respondenten geeft aan ook na 2022 nog behoefte te hebben aan ondersteuning door Frisse Wind. De kracht van Frisse Wind zit in de benadering
en de netwerkvorming; de verbinding tussen al die goede initiatieven en organisaties die zich bezighouden met stads- en buurtonwikkeling.

De komende periode zal in gesprekken met de Gemeente Heerlen en VSBfonds, maar ook met collegaorganisaties het toekomstscenario verder uitgewerkt worden.
Meer weten over Frisse Wind en de initiatieven die wij ondersteunen? Of heb je een mooi idee voor stad
of buurt? Ga naar www.frissewindheerlen.nl

Foto: Carole Meijers Fotografie

Geef een reactie