Vredesweek is van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september.Het thema is ‘Generatie Vrede’

 

Café Mondiaal, 78ste aflevering

Donderdag 8 september, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48,  Heerlen-centrum

De Vredesweek 2022 is van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september. Het thema van de Vredesweek 2022 is ‘Generatie Vrede’. Wat betekent dat thema? In een ‘voorbereidende’ Café Mondiaal gaan we hierop in.

De ‘huidige’ vredesbeweging heeft zijn wortels in de 70’er en 80’er jaren van de vorige eeuw, onder andere via de strijd tegen de Neutronenbom en protesten tegen de plaatsing van kernwapens voor de middellange afstand: Kruisraketten, Pershing 2- en SS20-raketten in Europa. Sindsdien zijn er talrijke oorlogen en gewapende conflicten geweest en nog momenteel gaande (Oekraïne, Syrië, Afghanistan, Jemen, Hoorn van Afrika, enzovoort) en heeft de vredesbeweging inmiddels meer generaties.

Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen zal in een korte inleiding terug- en vooruitkijken en onder andere de vredesacties door de jaren heen in historisch perspectief plaatsen. Maar hij zal ook aandacht besteden aan de vrede-bedreigende ontwikkelingen op dit moment. Wat zijn de actuele zorgen, onder andere van de huidige jonge generaties-X, -Y en -Z?

Vervolgens zal tijdens een levendige sessie van gedachten worden gewisseld over de al dan niet succesvolle rol van activisme door oudere en jongere generaties. Welk handelingsperspectief is er?

Er wordt op basis van interactieve stellingen gediscussieerd over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de politiek, het sentiment en op de oplossing van problemen. Een smartphone is gewenst voor een optimale beleving. Iedereen (oorlogskinderen, babyboomers, veertig- en vijftigers, generatie-X, -Y of -Z) is van harte welkom.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie