Zeer hoge pauselijke onderscheiding voor Kasper Donners uit Wijlre 

Mr. Drs. Kasper Donners RA uit Wijlre heeft vandaag een zeer hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de H. Gregorius. Hij krijgt deze bijzondere onderscheiding voor zijn inzet gedurende 20 jaar voor het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB). De onderscheiding is hem vanmiddag op het landgoed Dijnselburg in Zeist uitgereikt door Mgr. Dr. Hub Schnackers, oud vicaris-generaal van het bisdom Roermond.

Kasper Donners (1971) is al vele jaren op tal van terreinen als vrijwilliger actief in de Rooms-katholieke Kerk. De directe aanleiding voor het toekennen van deze onderscheiding is zijn afscheid van het Pensioenfonds PNB. Dit is een landelijke publieke kerkelijke instelling die in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie de pensioenen beheert voor priesters, diakens, pastoraal werkenden en huishoudelijk personeel. Donners is binnen het PNB 20 jaar lang als vrijwilliger actief geweest, waarvan acht jaar als secretaris en lid van het presidium van het verantwoordingsorgaan.

Naast zijn inzet voor het pensioenfonds is Donners ook op tal van andere manieren binnen de Kerk actief. Zo is hij lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het bisdom Roermond en van de diocesane financiële commissie van het bisdom. Ook is hij betrokken bij de H. Gertrudisparochie in Wijlre en bij diverse stichtingen die sociaal-diaconaal en cultureel werk doen en zet hij zich in voor katholieke projecten in Malawi.

De pauselijke ridderorde van de H. Gregorius de Grote is de hoogste kerkelijke onderscheiding die kan worden toegekend. De onderscheiding wordt slechts zelden uitgereikt. De orde is in 1831 door paus Gregorius XVI ingesteld en wordt toegekend aan personen die zich onderscheiden vanwege opmerkelijke diensten ten aanzien van kerk en maatschappij.

Foto Bisdom Roermond

Geef een reactie