Bijna 65.000 inwoners van Limburg ontvangen eind september een uitnodiging van hun GGD om mee te doen aan de ‘GGD Gezondheidsmonitor 2022’. Zij krijgen vragen over gezondheid, welzijn en leefstijl. De GGD’en doen dit onderzoek omdat alle gemeenten graag willen weten hoe het met hun inwoners gaat. De GGD Gezondheidsmonitor 2022 geeft inzicht in de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid van inwoners. Ook worden de resultaten met voorgaande metingen vóór de coronacrisis vergeleken.

De eerste onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop van 2023 bekend.

Dankzij de vorige monitor weten we bijvoorbeeld dat:

  • 79% van de volwassenen en 61% van de ouderen in Limburg de gezondheid ervaart als goed tot zeer goed
  • 21% van de volwassenen en 13% van de ouderen in Limburg zich eenzamer is gaan voelen door de coronacrisis
  • 8% van de volwassenen en 19% van de ouderen in Limburg niemand in de omgeving heeft die mantelzorger kan zijn.

Meedoen is belangrijk!

Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen zo kunnen gemeenten een duidelijk beeld krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van hun inwoners.

Voor meer informatie vindt u op de website van GGD Zuid-Limburg(externe link).

Poster GGD Gezondheidsmonitor 2022