Heerlenaar Leo de Groot in de ban van o.a. Permacultuur. Zijn streven is een mooiere eerlijke samenleving, zowel voor mens als dier.

 

Als deze redacteur de curriculum vitae van Heerlenaar Leo de Groot, geboren twee dagen voor kerst in 1958, om precies te zijn op 23 december, in ogenschouw neemt dan viel hem op dat de aanduiding Permacultuur een meer als belangrijk onderdeel in zijn studie en beroepsleven vormt. Buiten genoemde diverse cursussen Permacultuur (o.a. genoten in Denemarken), welke overigens zijn hart heeft veroverd, zowel als ontwerp, evenals de docentencursus.De heer Leo de Groot kan immers ook bogen op de opleidingen LTS elektrotechniek, MTS elektronica, Ergotherapie (1,5 jaar) Sociale Vredesdienst en basisopleiding Actieve Geweldloosheid. Dus een veelzijdige caleidoscoop van gevolgde opleidingen.

Uiteraard betekende de genoemde opsomming van de opleidingen en cursussen om, via gestelde en beantwoorde vragen, nader kennis te maken met Leo de Groot. Uit de vraagstellingen kwam duidelijk “boven water drijven” dat Heerlenaar een man is met een brede belangstelling. Zoals al eerder aangegeven streeft hij naar een mooiere eerlijke samenleving voor iedereen, zowel mens als dier. Ook is hij actief geworden in de vredesbeweging. Deze stap is werd verwezenlijkt na zijn beroep op de wet gewetensbezwaren militaire dienst. Dieren en mensenrechten volgde hiertoe al heel spoedig.

Niet onvermeld mag worden dat het (hete hangijzer) milieu hem zeer ter harte gaat. Dientengevolge heeft hij zich tientallen jaren actief ingezet voor diverse actiegroepen en campagnes op dit terrein. Onder de naam Parksjtad in Transitie houdt Leo de Groot zich de laatste jaren met andere mensen bezig. Geinterresseerd? Bezoek dan website https://parksjtad-in-transitie.nl om hierover meer info en inzicht te krijgen. Deze interessante site geeft o.m. aan dat Permacultuur leven is in het besef onderdeel te zijn van de natuur. Permacultuur is leren van de natuur met als doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden. Het heeft 3 ethische principes als basis: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen, eerlijk delen.

ParkstadActueel wilde natuurlijk van Leo de Groot, die overigens zelf cursussen over tuinieren op permacultuurbasis geeft, t.b.v. de lezers graag weten wat permacultuur en de moestuin inhoudt? Zijn antwoord was duidelijk en inspirerend.                                                                   

Leo: “De Dobbeltuin is een Permacultuur samentuin. Permacultuur is een ontwerp methode dat zich laat inspireren door natuurlijke ecosystemen. Permacultuur is leren van de natuur met als doel te voorzien in menselijke behoeften om de gezondheid van ecosystemen te verbeteren of in stand te houden. Samentuin houdt in dat een ieder welkom is om een steentje bij te dragen om al doende te leren en te delen in de oogst”.

Ook vroeg P.A. wat hij wilde bereiken met de cursus natuurlijk moes tuinieren?.                

Leo gaf hierover een antwoord welke duidelijk geschoold is op vakkennis. ”Ik wil, middels de cursus natuurlijk moes tuinieren, de mensen handvaten geven om voor een gedeelte in hun eigen voedselvoorziening te kunnen voorzien. Daar komt ook wildpluk in voor en het aanwenden van planten (kruiden) voor de (eigen) gezondheid”.

 Vanzelfsprekend kwam ook de vraag hoe lang hij al een moestuin heeft ter tafel?

Hiertoe liet Leo het volgende weten: “in 2000 had ik mijn eerste biologische moestuin. Toen had ik nog niet van permacultuur gehoord. In 2010 had ik mijn eerste moestuin waar ik enkele permacultuur principes in verwerkt had. Vanaf die tijd ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in permacultuur: boeken lezen, films/documentaires kijken, permacultuur ontwerp cursus volgen, andere permacultuurtuinen bezoeken, enzovoorts. Een hele hap dus”.

Het voorgaande antwoord werd uiteraard gekoppeld aan de volgende vraagstelling: hoe weet je precies wat je moet doen en wat gaat er, ondanks alle inspanningen, wel eens niet zoals je zou willen?

Vastberaden geeft Leo hiertoe openhartig zijn antwoord: “ongeveer weet ik wat ik moet doen met het tuinieren, maar ik ben nog steeds lerende. Afgelopen jaar heb ik mij vergist met het verrijken van de groentebedden. Door een verkeerde keus hadden we niet zo veel opbrengst gehad als het jaar daarvoor. Ik weet zeker dat mij dat niet nog een keer op deze manier zal gebeuren”.

Doe je aan vruchtwisseling en welke mest gebruik je?

Leo gaf hierover een eerlijk antwoord: “op de Dobbeltuin doen we zowel aan vruchtwisseling als aan combinatie teelt. Bonen en sommige andere groenten kunnen niet 2 jaar op dezelfde plek gezet worden. Dat wisselen we dus af. Tomatenplanten, aardperen, kruiden en andere vaste planten, blijven elk jaar op dezelfde plek terugkomen. In de natuur zie je dat er veel verschillende planten met elkaar opgroeien. Er zijn plantencombinaties bekent waarbij de planten elkaar ondersteunen. Bijvoorbeeld wortel en uien. De wortel houdt de uienvlieg weg en de ui houdt de wortelvlieg weg.

Voor het vruchtbaar maken van de grond gebruiken wij eigen compost en natuurcompost. Vogels en andere diertjes bemesten de grond ook. We zijn begonnen met zandgrond. Na 7 jaar begint de grond aardig vruchtbaar te worden”.

Interessant voor de lezers is zeker de vraag of Leo aan voorzaaien doet en zo ja, waarom?

“Als wij in het voorjaar voorgekweekte plantjes in de tuin zetten, dan hebben die een voorsprong op de slakken. Helaas hebben wij niet de mogelijkheid van een kas op de Dobbeltuin. Wegens mogelijke baldadigheid hebben we dat nog niet aangedurfd”.

Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk wat Leo als eerste zaait en wanneer begint hij hiermee?                                                                                                                                                

“Veel planten laten wij in het zaad komen en zaaien zichzelf uit. Dit gaat het hele jaar door. Nu staat er nog knoflookbieslook in het zaad, evenals radijs, rettich, kaasjeskruid en nog meer. Straks komt de veldsla in bloei. Deze zaaien zich allemaal zelf uit, evenals de kruiden. Van wat  ik zelf uitzaai is alleen bijenbloemen een succes gebleken. De rest heeft het vrij zwaar op zo’n grote tuin. Door het beperkt aantal mensen en mensuren per week, kan er geen intensieve zorg gegeven worden”, aldus het antwoord van Leo de Groot.

Ook wilde we graag weten of Leo een gewassen top-5 voor deze media heeft?

Een gewassen top-5 is voor iedere tuin verschillend. In de Dobbeltuin doet de bladkool het goed, vrije tomaten, aardperen, pompoenen, courgetten en de vaste planten zoals kardoen, kruiden, aardbeien, bessenstruiken en fruitbomen.

Over de vraag of Leo chemische middelen gebruikt en wat het geheim is van zijn moestuin laat hij het volgende weten:

Leo: “de Dobbeltuin is absoluut vrij van chemicaliën zoals pesticiden en kunstmest. Dus puur natuur. Het geheim is om plekjes te creëren waar natuurlijke vijanden van plaagdiertjes kunnen schuilen en overwinteren. Hiertoe behoort ook een grote diversiteit aan planten en dieren, én…. veel liefde. Daardoor is de Dobbeltuin een paradijsje geworden. Dit dank zij Leo met assistentie van drie andere mensen die twee tot zes uur in de week in de Dobbeltuin werken. Daarnaast komen enkele mensen incidenteel helpen”.

Tenslotte: door de in dit artikel opgesomde tuinbesognes is de vraag, of hij nog tijd over heeft voor andere hobby’s, uiteraard gerechtvaardigd

“Behalve tuinieren doe ik ook veel computerwerk. Voor Parksjtad in Transitie doe ik een groot deel van de administratie en houd ik de website bij evenals de sociale media. Daarnaast vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, te dansen en muziek te maken. Ook van wandelingen in de natuur kan ik mijzelf heerlijk opladen”, aldus Leo de Groot.

Namens ParkstadActueel rest het deze redacteur om Leo te bedanken voor zijn oprechte beantwoording van de gestelde vragen en wensen hem veel inspiratie voor zijn tuinieren en andere hobby’s. Hierbij ook toegevoegd om gezond te blijven in deze moeilijke Coronatijden.

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie