Uitvoering aanleg Leisure Lane Parkstad gestart op Heideveldweg in wijk Heksenberg

 

Op 3 oktober jl. is in Parkstad begonnen met de aanleg van de Leisure Lane. Heijmans Infra is de aannemer die dit project realiseert. De Leisure Lane is een aantrekkelijke langzaamverkeersverbinding en méér dan een gewoon fiets- en wandelpad. Onderweg geniet je van het landschap en maak je kennis met de cultuur in de regio.

De route van zo’n 34 kilometer start in Beekdaelen en loopt via Heerlen (dus ook door Stadsdeel Heerlerheide), Brunssum, Landgraaf en Kerkrade naar Simpelveld. De werkzaamheden worden ook afgestemd met de projectleiders van de aangrenzende projecten ‘Aanpak Kievitstraat en ‘Rondje Groeves’. Middels een nieuwsbrief heeft het Leisure Lane-project team de betrokken bewoners voorzien van de nodige informatie.

Voor de realisatie is de route opgedeeld in verschillende werkvakken. Waar als eerste in Heerlen Heideveldweg) de werkzaamheden inmiddels al van start zijn gegaan is bepaald door procedures die doorgelopen moesten worden evenals de uitkomst van lopende (veld)-onderzoeken. Voor Heerlen hield dit in de werkzaamheden in de Heideveldweg (Heksenberg).

Hier was al vanaf 26 september jl. gestart met de voorbereidingen, zodat vanaf (week 40) op 3 oktober jl. de werkzaamheden konden beginnen en nu dus in volle gaan zijn (zie foto’s) Overigens bestaan de begonnen werkzaamheden uit 3 fases aan de hand van een continue-bouwstroom-principe

Wat is de fasering in de Heideveldweg?

Fase 1 (t.m. week 43) is inmiddels  gestart ter hoogte van de Kievitstraat in de richting van de Spechtstraat met opbreekwerkzaamheden. Vervolgens zijn de trottoirs en de parkeerstroken aan gelegd en wordt er vooruit gewerkt t/m de Koolkoelenweg. De Spechtstraat en Vinkenstraat worden afzonderlijk (dus na elkaar) aangepast.

Tijdens fase 2 (week 43 t/m 47) wordt gestart vanaf de Kievitstraat richting de Koolkoelenweg volgens hetzelfde principe als fase 1. De Buizerdstraat en Kanariestraat worden afzonderlijk (dus na elkaar) aangepast. Zodra fase 1 en 2 gereed zijn, brengen we het asfalt aan in 1 à 2 dagen (fase 3- week 47).Opruimen en af werken week 48. Tijdens het asfalteren is er geen verkeer mogelijk.

Ter info: tijdens de werkzaamheden aan de trottoirs en parkeerstroken zijn de woningen tijdelijk enkel te voet bereikbaar. Dus is het vriendelijk verzoek om voor de start van de fases geen gebruik te maken van de parkeerstroken aan de betreffende zijde. Helaas kan tijdelijk ook geen gebruik gemaakt worden van ieders oprit. Overigens probeert de aannemer de overlast zo beperkt te houden. De weg blijft bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. De bedoeling is dat, volgens de huidige planning en onvoorziene omstandigheden, de werkzaamheden begin december klaar zijn. Raadpleeg hierover ook de website: www.leisurelaneparkstad.nl en/of de Bouw app van Heijmans Infra. Voor urgente vragen via de omgevingsmanager 06-31020081.

Ophalen huisvuil
Betreffende het ophalen vuilnis wordt verzocht om de container op de betreffende ophaaldag vóór 7.00 uur aan de straat te zetten. Heijmans Infra zorgt voor het verzamelen naar een centraal punt en zorgt er ook weer voor dat uw container wordt teruggebracht. Let op: dit geldt alleen voor de Heideveldweg.

 Foto’s: Callie Steijaert

 

Geef een reactie