Geslaagde opening plantweekend op Wannerstraat in Heerlerheide Doelstelling voor Heerlerheide-centrum lovenswaardig

Op de foto v.l.n.r Wethouder Martin de Beer ,Wethouder Marco Peters ,Britt Dragstra als mede initiatiefneemster en raadslid Tom Dragstra

Ondanks, dat afgelopen zaterdag 22 oktober, het herfstzonnetje zich verscholen hield achter het wolkendek  maar wel gelukkig wel met droog weer, was er in Heerlerheide wel degelijk sprake van een zonnige en feestelijke gebeurtenis. Daar was dan ook alle reden voor. Want, mede dank zij een geweldig initiatief, c.q. inzet en enthousiasme, van Britt Dragstra (dochter van Primera ondernemer Wim Dragstra) bijgestaan door Joelle in de Braekt, en financieel ondersteund door BIZ Vereniging Heerlerheide, gemeente Heerlen, Ondernemersfonds Heerlen en Frisse Wind waren een groot aantal belangstellenden getuige van een als historisch voor Heerlerheide te omschrijven lovenswaardig initiatief.

Dit initiatief hield in dat het centrum/Wannerstraat, dank zij de aangelegde bloembakken en gebruik makende van de bestaande bloemspiegels, een kleurrijke metamorfose onderging, zodat een groenere en kleurige flora aanblik het uiteindelijke resultaat zal zijn. Om dit te bereiken waren zaterdag 22 en zondag 23 oktober jl. ingeruimd om maar liefst 1545 planten en 660 bloembollen aan de beschikbare grond toe te vertrouwen. Dit uiteraard ook met dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor spontaan aangemeld hadden. Alle hulp was immers welkom.

Alvorens het zover vond er zaterdagmorgen in de Wannerstraat een officiële openingsceremonie plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van betrokken financieringsinstanties, omwonenden, vrijwilligers en belangstellenden. Het openingswoord was voorbehouden aan Britt Dragstra als mede initiatiefneemster.

Zij memoreerde dat het idee hiertoe ontstaan was omdat de mening bestond dat de bloembakken aan lantaarnpalen weliswaar een mooi aangezicht was, maar dat er veel meer mogelijk moest zijn om het Winkelcentrum nog kleurrijker te maken. Zo gedacht dus en werd vervolgens de eerste stap gezet ter verwezenlijking van het initiatief idee voor Wannerstraat en Groeët Gen Hei.

Uiteraard kreeg de start een aparte status. Door de organisatie was wethouder Marco Peters (eigenlijk nog enne jong van Gen Hei) aangezocht om het Plantweekend op de Wannerstraat te openen. Hij deed dit met verve, door het wegtrekken van een doek, waarbij vervolgens een opgesteld prachtig insectenhotel aan de openbaarheid werd prijs gegeven. In zijn begeleidend woord sprak hij over een geweldig burgerinitiatief en bracht een groot compliment over aan het adres van iedereen die aan de verwezenlijking had meegeholpen.

Na de officiële opening was het tijd om te gaan planten, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Zelfs de wethouders Marco Peters (CDA), Martin de Beer (VVD) en raadslid Tom Dragstra (D66) lieten zich als “Heerlens politieke drie-eenheid” niet onbetuigd en hanteerde het plantschopje op “professionele” wijze. Maar ook Wim Dragstra (ondernemer en voorzitter van de BIZ Vereniging Heerlerheide) plaatste zijn plant op de juiste wijze in de grond. Dit was overigens ook het geval van allen die plezier hadden in de hun geboden plantceremonie.

Kortom, het was een geslaagde opening van het plantweekeinde in Heerlerheide. Chapeau.

Foto’s®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie