Lezing, Gastarbeid in het mijnverleden.

 

De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad organiseert donderdag 17 november 2022- 14.00 uur een lezing, Gastarbeid in het mijnverleden.Bijeenkomst: De twee Gezusters (Luchiushof) Voor leden is deze bijeenkomst gratis (ledenpasje s.v.p. meenemen). Niet-leden zijn natuurlijk ook van harte welkom en betalen een kleine bijdrage van € 3,–De lezing duurt ongeveer twee uurtjes met een kleine pauze. 

Voor Iedere bezoeker is dan gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.

GASTARBEID IN HET MIJNBEDRIJF  . Vreemdelingen zijn er in Zuid-Limburg altijd geweest. Oorlogen brengen Romeinen, Spanjaarden en Fransen. Regelmatig zoeken godsdienstige vluchtelingen hier een veilig heenkomen. Maar de meesten komen om hier een beter bestaan op te bouwen.

Met de komst van de steenkolenmijnbouw komt alles in een stroomversnelling. De particuliere mijndirecties halen hun gekwalificeerde personeel vaak uit de oudere mijnbouwgebieden in Wallonië, Frankrijk en Duitsland. De Staatsmijnen zoeken geschikt personeel in andere delen van Nederland, zoals Friesland en Holland. Dit zorgt voor de eerste golf protestanten in dit van oorsprong katholieke bolwerk. Katholieke geestelijken, hoofdaalmoezenier Poels voorop, streven ernaar om vooral katholieke mijnwerkers te werven. Liever een katholieke Pool, dan een protestantse of socialistische Hollander. Tijdens de grote geldontwaarding van 1923 in Duitsland blijken veel Poolse koempels uit het roergebied liever naar Limburg te komen, dan terug te gaan naar het verarmde Polen. Namen als Dominikowski en Patelski klinken ons sindsdien vertrouwd in de oren. Naast de Polen komen duizenden Slovenen, Italianen, Oostenrijkers en Hongaren naar onze mijnstreek. In Heerlen is in 1930 maar liefst 55% van de inwoners niet in Limburg geboren.

In de crisisjaren daarna worden de buitenlanders het eerst ontslagen. Veel Italianen gaan werken als schoorsteenveger of terrazzowerker, of starten een ijssalon.

Als na de Tweede Wereldoorlog de vraag naar steenkool groeit als nooit tevoren worden nieuwe landen van herkomst aangeboord voor voldoende arbeidskrachten. We zien de komst van grotere groepen Spanjaarden, Marokkanen en Turken. Uiteindelijk zullen tientallen nationaliteiten de voedingsbodem vormen voor de voormalige Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Niemand kijkt meer vreemd op van een Indonesiër, een Oekraïener of een Engelsman die ons plat verstaat.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno/uit Privémuseum D’r Bickel

Geef een reactie