Hoofdmenu

Groen geloven Een lezing door Trees van Montfoort, auteur van het boek ‘Groene Theologie’

In 2019 schreef Trees van Montfoort het boek ‘Groene Theologie’, over de vraag wat geloof te maken heeft met natuur en milieu, of met milieuverontreiniging.

Die relatie is niet vanzelfsprekend. In de Bijbel is de natuur geen thema en milieuverontreiniging al helemaal niet. En dat geldt ook voor de vele eeuwen geschiedenis van het christendom. Want tot 200 à 300 jaar geleden was de natuur voor mensen vaak een gevaarlijke vijand waarbinnen ze moesten overleven (denk aan stormen, onweer, overstromingen, wilde dieren). De invloed van de mens op die natuur was gering. Pas de laatste eeuwen is dat anders geworden.

Door vanuit de huidige situatie de Bijbel te lezen en naar de inhoud van de christelijke traditie te kijken, ontdek je dat men toch wel nadacht over de natuur en dat geloof en natuur/milieu wel degelijk met elkaar te maken hebben.

In haar boek Groene Theologie heeft Trees van Montfoort dat alles op een rijtje gezet. Het boek kreeg de prijs voor ‘het beste theologische boek van 2019’. Het is inmiddels een standaardwerk geworden over geloof en milieu.

Op zaterdag 10 december houdt zij een lezing over groene theologie en over groen geloven: wat zegt de Bijbel over de natuur? Hoe kun je vanuit je geloof naar natuur en milieu kijken? De lezing is niet speciaal gericht op theologen, maar op iedereen die belangstelling heeft voor geloof en natuur/milieu.

Plaats: Scala – Klooster Wittem. Aanvang: 14.00 uur. Toegang: vrije gave. S.v.p. aanmelden vooraf via www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741

‘Groen geloven’ is de tweede in een serie lezingen in Klooster Wittem over het behoud van de schepping, met als titel ‘Groen in de Winter’. De lezingen hebben (afgezien van dit overkoepelende thema) niet direct met elkaar te maken dus zijn los te bezoeken.« (Vorig nieuwsbericht)