Hoofdmenu

Gemeente Kerkrade gaat het openbare gebied rondom de voormalige kloostervleugel Pannesheide aanpakken.

 Er komt een nieuw park met veel groen. Het stuk grond waar nu nog het Franciscanerkerkhof ligt, gaat ook bij dit nieuwe park horen. Het wordt een extra stukje openbaar groen.

Het Franciscanerkerkhof is nu nog eigendom van de ‘Stichting Erfgoed Broeders Franciscanen Bleijerheide’. Alleen worden de broeders Franciscanen te oud om de begraafplaats nog te kunnen onderhouden. De Stichting wil niet dat de begraafplaats er steeds slechter uit gaat zien. Daarom hebben ze besloten om het kerkhof te ruimen. Dit betekent dat de graven worden weggehaald.De overleden broeders Franciscanen die op het kerkhof liggen, krijgen een nieuw graf op een gemeentelijk kerkhof.

De gemeente neemt de grond over zodat het nieuwe park groter wordt.

Nadat de Stichting de begraafplaats geruimd heeft, wordt het stuk grond van de gemeente. Dit hebben de Stichting en de gemeente samen afgesproken. Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening): “Wij nemen als gemeente het stuk grond graag over van de Stichting. Op deze manier kan het namelijk onderdeel worden van het openbare gebied rondom de kloostervleugel. Het is een mooie kans om het nieuwe park nog groter te maken. Zo komt er een extra stukje openbaar groen bij in de wijk.”

Er komt een blijvende herinnering aan het Franciscanerkerkhof in het toekomstige park: het kruisbeeld dat nu op de begraafplaats staat, krijgt er een nieuwe plaats. Dit wil de Stichting graag.

De grond wordt onderzocht. Voordat de begraafplaats kan worden geruimd, moet een verkennend milieukundig bodemonderzoek worden uitgevoerd op het stuk grond. Dit gebeurt om te kijken of de bodem niet vervuild is. De Stichting laat dit eind van dit jaar doen. De gemeente zal de grond pas overnemen nadat de Stichting de begraafplaats heeft laten ruimen en nadat zij de gemeente een ‘schone grond verklaring’ hebben gegeven.

Foto Gemeente Kerkrade