Hoofdmenu

Klumpkes Sjmiehte voor Jeugdprinsen/prinsessen in Beersdal onder organisatie van C.V. De Beeren

Voor de eerste keer in haar bestaan heeft carnavalsvereniging De Beeren uit de wijk Beersdal gemeend om, ten behoeve van jeugdprinsen en prinsessen, een bijzondere activiteit te organiseren. Het betreft dan in het carnavals dialect: Klumpkes Sjmiehte. Kom er maar op om dit te organiseren. Och ja, we zouden bijna vergeten om voor hen die niet zo vaardig zijn in het dialect de Nederlandse vertaling aan te geven. Juist, dan heet het doodgewoon snoepjes gooien. 

Maar de actieve De Beeren kennende is het niet zo maar lekkernij gooien. Integendeel zelfs, want de carnavalisten uit Beersdal hebben er komende zondag 12 februari tussen 14.11 en 18.00 uur in Buurthuis Beersdal aan de Maasstraat 10, een heus wedstrijd element aan verbonden. Het betreft dan klumpkes ofwel snoepjes gooien met als inzet het Open Beersdal Kampioenschap. Geweldig toch.     

Natuurlijk is de rode draad als vraagstelling hiervoor: welke jeugdprins of jeugdprinses kan het beste klumpkes/snoepjes gooien?  Dit zal in een onderlinge wedstrijd beslist gaan worden en daarbij ontbreekt natuurlijk niet de aanmoediging van de begeleidende jeugdraad en/of vereniging van de deelnemende jeugdprinsen/prinsessen. Maar toch komt er een logische vraag op dit kampioenschap om de hoek kijken. Wat moet je doen met de klumpkes/snoepjes die gegooid worden?  Maar daar hebben C.V. De Beeren vast wel een oplossing voor, onder het motto als ze maar lekker zijn. Zo is dat.                                                                                              « (Vorig nieuwsbericht)