Flexflitser op Kleikoeleweg in Landgraaf

Op de Kleikoeleweg komt een flexflitser. Op woensdag 22 maart wordt de flexflitser geplaatst op de groenstrook voor de woningen met huisnummer 76 en 78 (ten oosten van de Doornkampstraat). Een flexflitser is een verplaatsbare flitspaal die over drie plekken rouleert. De flexflitser staat twee maanden lang op één plaats en gaat daarna naar een volgende locatie. Dat betekent dat de flitspaal vier maanden per jaar op de Kleikoeleweg staat.

Vanaf november 2022 worden de mobiele flitspalen landelijk gebruikt voor het handhaven van de maximumsnelheid. Er komen in heel Nederland in totaal 50 flexflitsers. Deze gaan rouleren over ongeveer 150 plekken. De nieuwe flitspalen staan 24 uur per dag aan.  Ze gaan de maximumsnelheid van auto’s controleren. 

Aantal hardrijders begrenzen 

Wethouder Freed Janssen (Verkeer) vindt het een goede zaak dat de Kleikoeleweg één van de locaties is waar een flexflitser komt. ‘Deze flitspalen moeten het aantal hardrijders begrenzen en daarmee ook het aantal verkeersslachtoffers. Ze staan vooral langs gevaarlijke wegen, daar waar het risico op ongelukken groot is.’

Risicofactoren

In overleg met wegbeheerders en politie bepaalt het Openbaar Ministerie (OM) waar de flexflitsers komen. Het OM kijkt hierbij vooral naar  snelheidsovertredingen. Maar ook naar andere risicofactoren.  Kruisend (fiets)verkeer, het ontbreken van vrijliggende fietspaden en het aantal en de ernst van de ongevallen zijn bijvoorbeeld ook van belang. 

Aanvraag goedgekeurd

Als het gaat om  snelheidsovertredingen komen veel  locaties in Landgraaf in aanmerking voor een flexflitser. ‘Maar omdat we de flexflitser maar op een  beperkt aantal locaties kunnen inzetten, hebben we een keuze moeten maken. Dat hebben we gedaan door een inschatting te maken welke wegen in Landgraaf het meeste voldoen aan de door het OM gestelde eisen. Daarbij zijn de Moltweg en de Kleikoeleweg naar voren gekomen. Voor beide wegen hebben wij een aanvraag gedaan en we zijn blij dat onze aanvraag voor de Kleikoeleweg is goedgekeurd,’ licht wethouder Janssen toe.  

Maximumsnelheid vaak overschreden 

Op de Kleikoeleweg rijden automobilisten vaak harder dan de  maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.   De praktijk wijst uit dat 15 procent van de bestuurders zelfs harder rijdt dan 61 kilometer per uur.   Op het deel waar de flexflitser komt te staan, is het wegprofiel ook nog eens heel smal.  Ook zijn er geen vrijliggende fietspaden. Daar komt nog bij dat iets verderop bij het kruispunt met de Voortstraat een veel gebruikte oversteekplaats ligt. Fietsers en voetgangers maken veel gebruik van deze oversteekplaats. 

‘Snelheidsmindering is hier dus gewenst. We hopen dat autobestuurders zich door  de flexflitser meer bewust zijn van de snelheid waarmee ze rijden. We hopen dat bestuurders hier blijvend langzamer gaan rijden. In dat geval is onze missie geslaagd,’ aldus Freed Janssen.

Foto en Tekst: Gemeente Landgraaf