On the 23rd of March 2023, the Military Committee from NATO visits Joint Force Command Brunssum to discuss important issues. - Photo: WO Samantha Crowe, CAF Image Tech, Joint Force Command Brunssum Military Public Affairs.

Het Militair Comité (MC) -het allerhoogste militaire adviesorgaan- van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) heeft afgelopen donderdag 23 maart vergaderd op het ‘Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum’ (HQ JFCBS). Dit NAVO-hoofdkwartier is gelegen op het Hendrik van Nassau-Ouwerkerkkamp te Brunssum.

Tijdens de vergadering kwamen agendapunten aan bod ter voorbereiding voor de belangrijke NAVO-top, die in juli dit jaar zal plaatsvinden in de Litouwse hoofdstad Vilnius. 

De commandant van JFCBS, de Italiaanse viersterrengeneraal Guglielmo Luigi Miglietta verwelkomde zijn gasten hartelijk in een van de vele conferentiezalen van het hoofdkwartier. Hij stelde in zijn openingswoord, dat de schaal, de intensiteit, de complexiteit en het tempo van de door ons genomen maatregelen, de NAVO waakzamer en sterker maken. Belangrijk is het om iedere mogelijke tegenstander op voorhand zo af te schrikken, dat het niet tot een gevecht komt. Komt het dat wel, dan zal die tegenstander zondermeer het onderspit delven. Wij keren daarom ook weer terug naar de ontstaansreden van de NAVO. Na de nodige vredesoperaties gaan wij ons weer vol toeleggen op het kunnen verdedigen van het NAVO-grondgebied en haar inwoners. Een aanval op een van ons, is een aanval op allen.

On the 23rd of March 2023, the Military Committee from NATO visits Joint Force Command Brunssum to discuss important issues. – Photo: WO Samantha Crowe, CAF Image Tech, Joint Force Command Brunssum Military Public Affairs.

 

De voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, de Nederlandse luitenant-admiraal Rob Bauer, verklaarde dat de NAVO bereid moet zijn om af te schrikken en zich te verdedigen tegen alle dreigingen, in alle domeinen (land, lucht, zee, de ruimte en cyber) en alle geografische gebieden. Hij onderstreepte de cruciale rol die JFCBS speelt binnen de Alliantie. ‘HQ JFCBS plant, voert uit en ondersteunt militaire operaties uit over alle domeinen heen en binnen haar verantwoordelijkheidsgebied. Het helpt ook bij het trainen van multinationale troepen tijdens oefeningen en neemt bij toerbeurt de leiding over de NATO Response Force (NRF, de snelle reactie eenheid van de NAVO). Als zodanig zorgt dit commando ervoor dat de NAVO klaar en in staat is om elke dreiging af te schrikken en te verdedigen’.

Het Militair Comité is het militaire adviesorgaan van de Noord-Atlantische Raad (NAR) in Brussel. De NAR -de hoogste politieke leiding van de NAVO- bestaat doorgaans uit permanente vertegenwoordigers, maar kan ook samengesteld zijn uit de defensieministers, de ministers van buitenlandse zaken of de regeringsleiders van alle 30 NAVO-lidstaten. Het MC bestaat uit de 30 Geallieerde Commandanten der Strijdkrachten en hun Militair Vertegenwoordigers in Brussel.

On the 23rd of March 2023, the Military Committee from NATO visits Joint Force Command Brunssum to discuss important issues. – Photo: WO Samantha Crowe, CAF Image Tech, Joint Force Command Brunssum Military Public Affairs.

 

Het MC bezoekt deze maanden alle drie de Joint Force Commands van de NAVO (Brunssum, Napels en Norfolk (USA)), om de invoering te bespreken van de besluiten die op de NAVO-top van Madrid (2022) zijn genomen. In de aanloop naar de NAVO-top in Vilnius (Litouwen) worden de regionale plannen van de NAVO ontwikkeld. Luitenant-admiraal Bauer: ‘Regionale plannen zijn cruciaal om de inspanningen van de NAVO te laten verschuiven van out-of-area operaties naar grootschalige territoriale verdediging. De NAVO onderneemt verdere stappen om haar collectieve verdediging te versterken. Dit betekent dat de NAVO en de nationale militaire planning nauwer dan ooit met geïntegreerd zullen zijn. Samen zullen we ervoor zorgen dat ons verdedigingsschild sterk genoeg is om de één miljard mensen die op geallieerd grondgebied wonen te verdedigen’.

Foto: Militair Comité (MC)