Wim Hillenaar voorgedragen als burgemeester van Maastricht

Als het aan de gemeenteraad van Maastricht ligt wordt Wim Hillenaar (CDA) de nieuwe burgemeester van Maastricht. Dat is besloten tijdens de bijzondere raadsvergadering op 23 maart.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Steijns: “De heer Hillenaar is een burgemeester voor alle inwoners van Maastricht. Hij heeft de autoriteit en warme uitstraling die de inwoners vragen.” De gemeenteraad ziet in hem de burgemeester die zeer goed past in het profiel. Een evenwichtige, kundige en stevige voorzitter van de raad en het college en met zijn ruime ervaring in de regionale en internationale samenwerking tussen gemeenten is hij een aanwinst. Veiligheid en openbare orde op lokaal niveau zijn bepalend in zijn carrière.

Wim Hillenaar reageert: “Wat een prachtige stad Maastricht! Zoveel geschiedenis. Zoveel verscheidenheid. De stad Maastricht heeft een enorme aantrekkingskracht op mij en de profielschets maakten me mogelijk nog enthousiaster. De vier opdrachten daarin passen naadloos bij de wijze waarop ik het burgemeesterschap de afgelopen twaalf jaar heb vervuld.”

Tot februari van dit jaar was Wim Hillenaar waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Land van Cuijk. Daarvoor was hij 11 jaar burgemeester van de gemeente Cuijk. In die hoedanigheid was hij trekker van het herindelingsproces en vervulde tal van regionale bestuurlijke taken, waaronder het voorzitterschap van de GGD.

Wim Hillenaar heeft rechten gestudeerd en begon na zijn diensttijd zijn loopbaan als advocaat (1992), werd beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1996) om vervolgens vele jaren in Rotterdam als hoofd Openbare Orde en Veiligheid (1999) werkzaam te zijn geweest. Voordat hij burgemeester werd was Hillenaar managing consultant bij Berenschot (2008). Hij zat voor het CDA in de gemeenteraad van Gouda van 2002 tot 2011.

Wim Hillenaar (54) is gehuwd met Rianne Cöp en samen hebben zij drie volwassen kinderen.

De Gouverneur stuurt de aanbeveling van de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij zal vervolgens een voordracht doen aan de Ministerraad. Uiteindelijk beslist de ministerraad en tekent de Koning het benoemingsbesluit.

Naar verwachting zal er op 10 juli een speciale raadsvergadering zijn waarin de nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd.

Tekst en foto: Gemeente Maastricht