Huidig Heerlens wethouder Marco Peters (32) jongste Nederlander die begiftigd is met een Koninklijke Onderscheiding

Er zullen binnen de gemeente Heerlen, wanneer de naam Marco Peters gebezigd wordt, niet weten wie deze 32 jarige ambitieuze jonge politicus (behorende bij partij CDA) is. Integendeel zelfs, want door velen wordt hij gezien als iemand die heel nauw betrokken is bij inwoners en wijken en buurten in Heerlen. Hoewel oorspronkelijk zijn roots in Heerlen-Noord, c.q. Nieuw Einde, geworteld is. Dat hij zijn betrokkenheid in deze niet van een vreemde heeft geërfd mag overduidelijk zijn, want zijn opa en oma waren eveneens in hun woonomgeving meer als bekend. Niet zo verwonderlijk eigenlijk want ook zij hadden destijds een goede verhouding met de plaatselijke inwoners. Dientengevolge waren zij dan ook voor Marco van grote betekenis in zijn verdere levenspad. Deze leidde vervolgens naar de gemeentelijke politiek. Namens het CDA bekleedde hij 12 jaar de functie van raadslid, een functie die hij met verve vervulde, uiteraard gesteund door de wijze waarop hij ook goed uit zijn (en nog) uit zijn woorden komt en hij met volle overtuiging zich inzette voor de gemeenschap. 

In zijn tijd als raadslid was Marco nauw betrokken met de inwoners van Heerlen. Hij kwam bij ontelbare mensen thuis, om te horen wat er speelde en zaken op te pakken. Daarnaast is hij trotse beschermheer van de Koninklijke fanfare St. Joseph. Hier is hij actief door subsidie-, sponsor- en ledenwerving, zodat de fanfare zich kan focussen op samen muziek maken. Marco zet zich in om buurten en wijken sterker te maken. Schoner, veiliger en groener, dat is zijn belofte die hij dubbel en dwars waarmaakt. Hij schroomt niet om zelf de handen uit de mouwen te steken, zoals tijdens de Landelijke Opschoondag. Maar ook aan Heerlen Schoon en niet te vergeten Operatie Kilo al jaren plaats vindende in super Plus, waarbij hij Heerlerheide mobiliseert om iets extra’s te geven aan buurtgenoten, die het moeilijk hebben. 

Dit alles bij elkaar resulteerde in 2022 dan ook in het wethouderschap, welke functie hij, vanaf zijn aantreden, ook kundig vervult. Voor Marco is verlening van de Koninklijke Onderscheiding, als jongste decorandi in Nederland, ook terug te voeren naar de meer als bekende slogan dat driemaal scheepsrecht is. Welnu, eerst stapte hij in het huwelijksbootje met zijn Oekraïense vriendin Uliana en vervolgens werd hun zoontje Andre geboren. Maar al deze blijdschap wordt toch enigszins getemperd door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. De bijna zestig jarige schoonvader van Marco verblijft immers nog daar. Echtpaar Peters hoopt dan ook van harte dat hij bij de doop van Andre aanwezig kan zijn. Zou een groot geschenk zijn in het prille levensgeluk van Marco en Uliana. Het zij hen gegund. 

Foto: Gemeente Heerlen