Koninklijk erkende flobert schutterij St. Michaël bestaat 150 jaar.

De jubilerende schutterij werd opgericht op 9 juni 1873 in Chevremont. De eerste koning was Willem laven in 1874.  De huidige koning is Arno Feenstra. In 1972 nam de legendarische Peter (Piet) Lataster het voorzitterschap over van Hubert Schöltgens. Beiden zijn reeds overleden, en hebben veel voor de schutterij betekend. Piet Lataster Laatste was van 1972 tot 2003 voorzitter en daarmee de langst zittende voorzitter aller tijden. Van 2003 tot 2006 was oud-commandant Leo Zaanbrecher voorzitter. Al deze voorzitters zijn overleden. Een van de bekendste vice-voorzitters was Wiel Rüland. Hij was jarenlang de vaandeldrager van de schutterij. Met veel ambitie heeft hij zich meer dan 50 jaar ingezet voor zijn St. Michaël. Op 17 mei 2014 kreeg hij van locoburgemeester Tim Weijers een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De appetrotse Wiel werd erkend als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Piet Lataster en de gebroeders Hillebrand kregen zeer terecht deze orde. Deze mannen en vele andere hebben ervoor gezorgd in de uniek gelegen Steenkoel een door vrijwilligers het schetterlokaal werd gebouwd.

De hoogbejaarde generaal Lou Hillebrand heeft ook onnoemelijk veel voor St. Michaël  betekend. Als er een beroep op hem werd gedaan, dan stond hij altijd paraat. Hij heeft het 100- jarig bestaan nog meegemaakt. Lou heeft met verlangen uitgekeken naar dit 150- jarig jubileum. Lou Hillebrand is ongeneeslijk ziek en het was zijn laatste wens om het jubileumfeest te vieren met zijn schuttersbroeders en schuttersvrouwen. Beschermheer Nico Kloth sprak lovende woorden voor de schutterij, maar speciaal ook voor de op handen gedragen Lou Hillebrand. Het was zo emotioneel, dat niemand zijn ogen droog kon houden.

De vele felicitaties kwamen uit alle relaties. Namens de gemeente Kerkrade kwam locoburgemeester Tim Weijers samen met wethouder Jo Paas de jubilerende schutterij feliciteren. Hij liet weten dat de 11 leden van de schutterij een groot compliment hebben verdiend. Met name dat deze ambitieuze schutters ervoor zorgen dat het voortbestaan van St. Michaël niet in gevaar komt. De sociale band zorgt dat de schutters de vereniging trouw blijven.

Foto-onderschrift

Uit handen van het echtpaar Severins, afgevaardigen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) mocht de jubilerende schutterij St. Michaël een bijzonder mooi delfsblauw bord ontvangen.

 

Foto: Peter Trompetter Fotografie