In wijk Heksenberg-Heerlen zijn afgelopen zaterdag baniersteunen aan de lantaarnpalen bevestigd. Doelstelling bevordering van sfeer en ondersteuning wijkactiviteiten

Onlangs heeft Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek besloten om, ter bevordering  van sfeer en ondersteuning van activiteiten die in de wijk gaan plaatsvinden, over te gaan tot de aanschaf van 25 baniersteunen die door de Heksenbergse verenigingen gebruikt kunnen gaan worden. De verenigingen hoeven in dit geval alleen de banieren aan te schaffen en kunnen dan gratis gebruik maken van de in de aanschaf veel duurdere steunen. Indien Heksenbergse verenigingen ook gebruik wensen te maken van deze gratis faciliteiten, kan men zich wenden tot Stichting Wijkraad. Bijzondere dank gaat zeker ook uit naar de Firma Blankers Schoon voor het ter beschikking stellen van de hoogwerker.

Op zaterdag 29 juli jl. zijn de steunen met behulp van een hoogwerker en met hulp van (raads)-leden van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein aan de lantaarnpalen bevestigd. Laatst genoemde Verein zijn dan ook ingenomen met deze activiteit van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Zoals bekend is de benaming Heksenberg, vanaf de traditionele “elfde van de elfde c.q. 11 november” immers “omgedoopt” tot Sjpasseberg. Voor de Verein komt deze geste van de Stichting Wijkraad in het komende nieuwe seizoen dus goed van pas. Vanaf januari zorgen de dan opgehangen banieren voor meer sfeer en zijn dan voor  alle carnavalisten een route wegwijzer naar het Sjpashoes (Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg). Hier vinden immers al vele jaren de carnavalsactiviteiten plaats.  Op de foto’s is te zien dat, om de steunen op de juiste hoogte te hangen, alvast de Vasteloavend kleuren rood/geel/groen als test zijn gebruikt.

Foto’s Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

Redactie ParkstadActueel hfd/eind redacteur Callie Steijaert