Roy Frings nieuwe schutterskoning van St. Sebastianus schuttersbroederschap Eygelshoven.

Foto Peter Trompetter Fotografie
Foto Peter Trompetter Fotografie
Foto Peter Trompetter Fotografie

Na de openingsschoten door genodigden locoburgemeester John Roland en pastoor Heemels kon het koningsschieten met de zware buks van start gaan. De 13 schutters waren allemaal gemotiveerd om te schieten voor de koningstitel. De koningsvogel liet zich ditmaal gemakkelijk uit het veld slaan. Daarom werden er meer pauze’s gehouden, dan gebruikelijk. Na veel rake treffers zag je van alle kanten de flinke houten blok uit elkaar vallen. Iedereen keek ademloos naar de schietstang. Keizer Jos Kerres zag dat het schieten op de konings vogel snel en zeker ten einde zou raken. Uiteindelijk was Roy Frings, die de laatste rest van de vogel van de schietsstang knalde. De nieuwe koning maakt tien jaar deel uit van de schuttersbroederschap.