Parkstedelijke PvdA en GroenLinks blij met landelijke inzet voor Parkstad in concept-verkiezingsprogramma

De lokale afdelingen van PvdA en GroenLinks zijn trots op het vandaag gepubliceerde gezamenlijk concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA. In het programma, met een voorwoord van de Heerlense lijsttrekker Frans Timmermans, staan een aantal belangrijke speerpunten voor Parkstad. 

Strijd tegen lage levensverwachting en hoge (energie)armoede
De roodgroene combinatie wil de strijd aan met de lage levensverwachting en de hoge (energie)armoede in de regio. Zo pleit ze voor minimaal 20 jaar lang structureel budget voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Waar dit Programma zich nu nog focust op Heerlen-Noord, zien de Parkstedelijke PvdA en GroenLinks dit op den duur graag uitgebreid naar het stedelijke gebied van Parkstad, waar uitdagingen van gelijke omvang heersen.
Gelijke voorzieningen
Verder zet GroenLinks-PvdA in op een gelijk voorzieningenniveau in heel Nederland, en pleit ze daarom nadrukkelijk voor gerichte investeringen om de verschraling van het voorzieningenniveau in Parkstad te keren. De Heerlense GroenLinks fractievoorzitter Tahir Nefjodov: “Het landelijke programma van GroenLinks-PvdA is een steun in de rug voor onze brede ziekenhuisalliantie. Wij willen niet afbouwen, maar juist investeren in Parkstedelijke voorzieningen!”
IC-verbinding naar Aken, en rechtvaardige mijnschaderegeling
Het landelijke programma pleit ook voor andere investeringen. Zo maakt GroenLinks-PvdA een begin met de inlossing van een historische ereschuld aan de regio middels de inrichting en uitwerking van een rechtvaardige mijnschaderegeling voor de oude mijngemeenten. Aandacht is er ook voor grensoverstijgende samenwerking ten bate van Parkstedelijke dynamiek, onder meer door een IC-verbinding naar Aken. Haico Offermans, fractievoorzitter van de PvdA in Brunssum: “In een internationale regio moeten we stevig investeren in grensoverstijgend onderwijs en arbeidsmarkt, en de infrastructuur die daarbij hoort. Niet alleen wat betreft het hoger onderwijs, maar vanuit de achterstandenproblematiek ook in het MBO en de praktische opleidingen. Precies dat wil GroenLinks-PvdA. Met dit concept-programma gaan wij daarom vol enthousiasme de verkiezingscampagne tegemoet!”