16 november Auti-Treff: Samenkomst en Ondersteuning voor Autisme in Zuid-Limburg

Auto-Treff

AUTI-TREFF is een ontmoetingsplek voor ouders en/of naasten van mensen met autisme, mensen met autisme zelf en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met autisme.

AUTI-TREFF wordt georganiseerd door ouders voor ouders. Ouders en naasten bepalen zelf wat in de bijeenkomsten besproken wordt. Naast inloopavonden voor ontmoeting en wederzijdse ondersteuning zijn er bij AUTI-TREFF diverse activiteiten en thema-avonden. Met als doel het verbeteren van de positie van mensen met autisme en specifiek in onze regio Zuid-Limburg. Thema’s hebben onder meer betrekking op het verbeteren van gemeentelijke beleid (Wmo, Jeugdwet, PGB), (beschermd) wonen, onderwijs, werk en/of uitkering (Wajong), (toegang tot) hulpverlening.

AUTI-TREFF vindt elke derde donderdagavond van de maand plaats.
Donderdag 16 november

Van 19.30 uur (inloop) tot (uiterlijk) 21.30 uur

 Adres: Flexiforum, Spekhofstraat 15, 6466 LZ Kerkrade.

Voor contact en of informatie: autitreff@gmail.com

Tel: 045 5427742/ Facebook: Auti-Treff

Volgende bijeenkomst donderdag 21 december 
Auti-treff

Foto: Auti-Treff