Natuurlezing: Ontdek de Schoonheid van Nationaalparkregio de Meinweg

Op maandag 11 december verzorgt Olaf Op den Kamp voor het Natuurhistorisch Genootschap een lezing over de Nationaalparkregio de Meinweg. De Midden-Limburgse Meinweg is een van de drie Nationale Parken in de provincie Limburg.

Het gebied bestaat uit droge en natte heide, de beekdalen van de Roode Beek en de Boschbeek en uitgestrekte loof- en naaldbossen. Iconische soorten als Beenbreek, de Gewone bronlibel, het Wild zwijn en de Adder leven hier. Aangrenzend aan het gebied ligt het Roerdal. Daar is het landschap geheel anders en bestaat uit akkers en wei- en hooilanden. Toch is ook hier ruimte voor de natuur. In de populierenbosjes leven Reeën en vindt de Boomvalk een nestplaats. In de Roer zwemmen talloze soorten vissen waaronder zeldzame trekvissen als de Rivierprik en de Gestippelde alver. Ook vliegen er allerlei soorten libellen, waaronder de Gaffellibel en de Rivierrombout.

Bijzondere vogels als Oeverzwaluw en Bijeneter broeden in de steilwanden langs het water. In de regio liggen echter nog meer natuurgebieden, zoals het dal van de Swalm, de Hillenraderbossen, het Reigersbroek en Landgoed Rozendaal.

Al deze natuurgebieden worden besproken in een door het Genootschap uitgegeven boek dat in 2024 wordt gepresenteerd. Aanvang: 20.00 uur in het Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, 6463 CS Kerkrade.

Foto en Tekst: NHGL