Op maandagavnond 26 februari van 19:30 – 21:30 uur geeft RON MEYER in de Brug bij de kerk aan het Tempsplein in Heerlen een lezing over het NATIONAAL PROGRAMMA HEERLEN NOORD.

Heerlen-Noord kent een indrukwekkende geschiedenis en een hoopvolle toekomst. Er is veel om trots op te zijn. Die trots vormt de brandstof voor de noodzakelijke inhaalrace die door NPHN wordt aangejaagd. Want wie nu in Heerlen-Noord opgroeit, heeft gemiddeld veel minder kansen op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of om langer gezond te blijven dan in de rest van Nederland.
Dat is oneerlijk. En daar gaat men samen iets aan doen.
In het Nationaal Programma Heerlen-Noord werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende 25 jaar samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord.
Ron Meyer (1981) groeide op in de Heerlense volkswijk Zeswegen. Aan de Universiteit van Maastricht, studeerde hij Fiscaal Recht was vervolgens 13 jaar vakbondsbestuurder bij de vakbond FNV, 16 jaar fractievoorzitter van de SP in Heerlen en 5 jaar partijvoorzitter van de landelijke SP (2015-2020). In 2021 schreef Meyer het boek ‘De Onmisbaren, een ode aan mijn sociale klasse’, een ode alle mensen ‘achter het spoor’, wereldwijd.
Sinds april 2022 is Meyer directeur van het Nationaal Programma Heerlen Noord (NPHLN), en werkt hij er samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan om de grote sociale achterstanden in ‘zijn’ Heerlen(-Noord) in te halen.
Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je in Heerlen-Noord of ergens anders in Nederland geboren wordt. Gelijke kansen voor iedereen.
Deze inhaalrace is geen sprint maar een marathon. 
Ze vergt inzet en een lange adem van allen. Hier creërt men zelf de eigen toekomst. NPHLN werkt met 19 andere gebieden in Nederland samen in het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’. In die 20 gebieden wonen samen bijna 1,3 miljoen mensen.
Het kan alleen maar een heel boeiende en verhelderende avond worden, over werken aan sociale rechtvaardigheid in onze eigen directe omgeving!
Deelnemrsbijdrage: €10 inclusief aangekleed kopje koffie
Aanmelden: DE DRIE RINGEN

Foto en Tekst: DE DRIE RINGEN