Zuyderland presenteert plannen rondom nieuwe ‘Acute Zorg Afdeling’ op locatie Sittard-Geleen

Zuyderland

Foto: Ernst Van Loon

Zuyderland is voornemens om vanaf juli 2024 de Spoedeisende Hulp (SEH) op locatie Sittard-Geleen aan te passen naar een 24/7 Acute Zorg Afdeling. Met deze verandering kan Zuyderland de veilige, toegankelijke en kwalitatieve acute zorg blijven garanderen voor álle inwoners in de regio. Twintig procent van de huidige SEH-patiënten op locatie Sittard-Geleen, wordt straks door huisartsen en ambulances doorverwezen naar locatie Heerlen. Het plan voor de aanpassingen is ontwikkeld samen met de specialisten van het ziekenhuis en de regionale huisartsenorganisatie in Zuid-Limburg en betreft een vervolgstap op veranderingen die afgelopen jaren al zijn doorgevoerd, met continu aandacht voor hoe de zorg optimaal over beide locaties verdeeld wordt.

Dat Zuyderland deze veranderingen nu doorvoert heeft te maken met personeelskrapte, maar ook met steeds strengere kwaliteitseisen voor de zorg waar Zuyderland aan moet en wil voldoen.

Acute Zorg Afdeling

De nieuwe Acute Zorg Afdeling biedt straks 24/7 spoedzorg aan patiëntgroepen die tot nu toe ook al in Sittard- Geleen worden opgevangen. Enkel een klein deel van die spoedzorg – patiënten met een complexe en levensbedreigende zorgvraag – wordt straks doorverwezen naar de SEH op locatie Heerlen. De plannen voldoen uiteraard aan het kwaliteitskader spoedzorgketen en aan de norm voor het aanrijden van de ambulance binnen de 45 minuten. ‘Het resultaat zal zijn dat de spoedzorg veilig en gegarandeerd blijft voor al onze patiënten, 24 uur per dag, 7 dagen per week,’ zegt SEH-arts Daniëlle Bussmann.

Impact voor patiënten beperkt

Patiënten zullen weinig merken van de wijzigingen. Voor 80% van de huidige patiënten die nu naar de SEH in Sittard-Geleen worden doorverwezen, verandert er immers niets. Ook blijft er op beide locaties een Huisartsenspoedpost waar patiënten in de avond / nacht / weekend terecht kunnen met spoedeisende vragen. Voor de hele regio Sittard-Geleen en Parkstad blijft Zuyderland uiteraard nauw samenwerken met huisartsen, ambulance, specialisten Ouderengeneeskunde en andere verwijzers.

Vervolg

De komende tijd houdt Zuyderland de regio proactief op de hoogte van laatste ontwikkelingen. Daarnaast volgt onder meer nog een intern adviestraject en beoordeling door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Zuyderland benadrukt dat de voorgenomen veranderingen niet verward dienen te worden met de Regietafel, waar naast Zuyderland en CZ, ook Burgerkracht Limburg, huisartsen en Ambulancezorg Limburg momenteel plannen voor de zorg van de toekomst ontwikkelen.

Meer informatie én veel gestelde vragen rondom de Acute Zorg Afdeling, zijn vanaf vrijdagmiddag te vinden op zuyderland.nl/spoedzorg.

Foto: Ernst van Loo
Tekst: Zuyderland