Ook nieuw Bij Service Gilde Landgraaf ‘Samen Mediteren’

Service Gilde Landgraaf

‘Samen Mediteren’ onder begeleiding van mevrouw Jessica Bergers
Indien u bekend bent met mediteren, bent u welkom op de dinsdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur. in het Burgerhoes te Landgraaf.

Het gaat hier om een cyclus van 2x 3 bijeenkomsten:
De data zijn: 12, 19, en 26 maart, in april zijn dit de volgende dagen: 9, 16 en 23.

Het accent van deze meditatie- ochtenden berust op:’ Samen mediteren, het uitwisselen van gedachten en ervaringen rondom het onderwerp meditatie’.

Dit samen mediteren kan plaatsvinden na aanmelding bij het Service Gilde te Landgraaf.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Burgerhoes, Sweelinckplein 1 te Landgraaf.

Bijdrage in de kosten voor alle bijeenkomsten is € 27. U kunt alleen aan de hele cyclus deelnemen, dus niet aan een enkele les.

Aanmelden kan via het formulier op de website: www.gildelandgraaf.nl

Per mail: gildelandgraaf@gmail.com of telefonisch tijdens de kantooruren op maandag t/m woensdag van 9.30 tot 12.00 uur onder nummer: 045 569 56 80

Bron: Service Gilde Landgraaf