Voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht Eerste vergunning Omgevingswet uitgereikt

Wethouder Marco Peters heeft een omgevingsvergunning uitgereikt aan mevrouw Wendy Wilbrink in de Maria Christinawijk in Heksenberg. Het is de eerste vergunning die is uitgegeven sinds de invoering van de Omgevingswet begin dit jaar.

Het is een vergunning voor zonnepanelen. En omdat het gaat om een woning in een wijk met beschermd stadsgezicht, is voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning verplicht. Die vergunning is dan wel gratis, omdat mensen in wijken zonder beschermde status die niet hoeven aan te vragen. Daarmee wordt één lijn getrokken.

Continue op de hoogte

Het aanvragen van de vergunning is gebeurd via het digitale Omgevingsloket. Dit is een gebruikersvriendelijk communicatieproces waarin de aanvrager continue op de hoogte wordt gehouden van elke nieuwe stap in het proces van de aanvraag van de vergunning.

Snel aan de slag

Wethouder Marco Peters van Ruimtelijke Ordening: “Er is veel veranderd in de nieuwe Omgevingswet. Veel oude wetten en regels zijn bij elkaar gebracht. Maar gelukkig zijn er ook een paar dingen hetzelfde zijn gebleven. Daarom heeft mevrouw Wilbrink nu snel haar vergunning gekregen en kan ze aan de slag met het verduurzamen van haar woning”.

Leefomgeving

De nieuwe Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Mensen krijgen met de Omgevingswet te maken als ze iets willen veranderen in hun directe leefomgeving. Bijvoorbeeld een nieuwe oprit aanleggen, of als ondernemer de bedrijfsruimte uitbreiden.

Tekst en foto: Gemeente Heerlen