Hoofdmenu

Kinderen BS de Ganzerik in hun sas met prinsenpaar Pim en Roosje Opperbeste “bombestimmung” in narrentempel Corneliushuis Heerlerheide

 

Het waarheidsgetrouwe motto: “het feest kan beginnen” vormde vrijdagmorgen 9 februari het startsein voor een geweldig proclamatiefeest onder auspiciën van BS de Ganzerik Heerlerheide. Er heerste dan ook, zoals zo mooi aangegeven kan worden, een opperbeste “bombestimmung”, mede ook geïnspireerd door de muzikale carnaval ondersteuning van DJ Ivo Wijnen. Alle leerlingen van genoemde basisschool hadden zich dan ook in kleurrijke “vasteloavends”-kleding gestoken om blijk te geven dat ook zij carnaval op juiste wijze kunnen vieren. Hoe heet het in dat geval ook weer? Juist, deze jeugdige carnavalisten zijn immers ook over een aantal jaren de grote carnavalisten. In dat geval is de viering van carnaval meer als verzekerd en zo hoort het ook, want het cultuurgoed “vasteloavend” mag niet verloren gaan.

De peiling in het schoolfeest op deze 9e februari 2018 leert dan ook dat iedereen van de jeugdigen carnaval een warm hart toedragen. Uiteraard stond het feest in het teken van de uitroeping, installatie en proclamatie van het schoolprinsenpaar 2018, terwijl de jeugdige school raad van elf zorg droegen voor een kleurrijke ondersteuningsambiance. Natuurlijk ontbraken C.V. de Bokkeriejesj Groeët Ghen Heij anno 1898 met hun prins Joris 1e (Vlek) en DG De Geête met kersverse charmante prinses Irene ll (Dierix) niet. Sterker nog, de gehele uitroepingsceremonie werd op perfecte wijze gestalte gegeven door Bokkeriejesj opperbok Pierre Frolichs.

 

Onder laaiend jeugdige enthousiasme werd het uiteindelijke moment suprême, middels een dubbele aftel countdown, doorbroken en presenteerde de Ganzerik schoolprins Pim 1e en schoolprinses Roosje 1e zich aan hun medeleerlingen. Gezien het getoonde enthousiasme bleek overduidelijk dat de leerlingen in hun sas zijn met dit school prinsenpaar. Na de officiele plichtplegingen, waaronder over en weer orde uitreikingen, begaven Pim, Roosje en hun jeugd raad van elf zich in verbroederingsfeer onder de leerlingen en hierbij tevreden gade geslagen door ouders en begeleiders. Voor BS de Ganzerik was het weer een geslaagd school “vasteloavends”-gebeuren.

Foto’s: Callie Steijaert