Hoofdmenu

Kerkrade- Wijkpreventieteam Noord zoekt leden

De gemeente Kerkrade zoekt inwoners die actief willen worden in een nieuw op te starten Wijkpreventieteam Noord.

 

Wijkpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om samen een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Het slagen van het initiatief is van burgers afhankelijk. Doordat deelnemende burgers gezamenlijk de wijk intrekken ontstaan er meer oren en ogen op straat. Zowel politie als de gemeente Kerkrade ondersteunen dit project. Er is dan ook sprake van een nauwe samenwerking tussen deze partijen en de Wijkpreventieteams.

Succesvol. De Wijkpreventieteams in Oost en West hebben hun meerwaarde inmiddels wel bewezen. Dankzij de observaties van Wijkpreventieteams worden regelmatig tips en verdachte situaties doorgegeven aan de politie, die er vervolgens mee aan de slag gaat. De gemeente hoopt dat het initiatief ook in Noord opgepakt wordt.

Bent u geïnteresseerd om als kartrekker van het Wijkpreventieteam in Kerkrade-Noord te fungeren? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 045 of gemeentehuis@kerkrade.nl

Wilt u deelnemen in een Wijkpreventieteam in West of Oost? Neem voor Kerkrade-West contact op via facebookwpt@hotmail.com en voor Kerkrade-Oost via wijkpreventie.kerkrade.oost@gmail.com

Voorbereiding. Wijkpreventieteams worden niet zonder voorbereiding de straat op gestuurd. Ieder nieuw lid volgt een workshop bij de politie waarin deelnemers worden getraind in het herkennen van verdacht gedrag en wordt aandacht besteed aan de communicatieve vaardigheden. Daarnaast worden er regelmatig gezamenlijke (meeloop) rondes georganiseerd. Zo wordt er voor gezorgd dat ieder team goed voorbereid op pad gaat.