Hoofdmenu

Update coronavirus FC Gulpen

 

Beste mensen,

Allereerst hopen wij dat het goed gaat met jullie familie, partners, kinderen, vrienden en met jullie zelf. We zitten met z’n allen in een heel slechte film. Een Science Fiction film die nu plots werkelijkheid blijkt te zijn. Meer dan ooit ervaren wij, dat gezondheid het belangrijkste goed is dat wij bezitten. Voetbal is nu absoluut van ondergeschikt belang.

Het zijn bizarre, ingrijpende en onwezenlijke tijden. De overheid heeft ons eerder beperkende maatregelen opgelegd, maar doordat een grote groep mensen daar geen gehoor aan geeft en geen verantwoordelijkheid neemt zijn deze maatregelen op 23 maart jl. verder aangescherpt.

In dit bericht zoomen wij in op de maatregelen die direct ingrijpen op de op dagelijkse gang van zaken en jullie lidmaatschap van onze club. Tijdens de persconferentie van maandagavond 23 maart jl. zijn de navolgende nieuwe maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, die onze club raken.
• Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni 2020; dat geldt ook voor bijeenkomsten voor minder dan 100 mensen.
• Het is verboden om zich in groepsverband en zonder noodzaak in de openbare ruimte te bevinden.

Hoewel de KNVB nog officieel een besluit moet nemen, betekenen deze nieuwe maatregelen zo goed als zeker dat de competitie van het amateurvoetbal niet uitgespeeld zal worden.
Wij wachten nadere berichtgeving van de KNVB af en informeren jullie zodra wij concrete besluiten hebben vernomen.

Het aangescherpte besluit betekent dat er geen activiteiten meer gehouden en georganiseerd mogen worden. Het bestuur van FC Gulpen heeft per direct besloten dat tot 1 juni 2020 alle bijeenkomsten op de accommodatie geannuleerd zijn en nieuwe bijeenkomsten verboden. Zo zullen de (bestuurs)vergaderingen niet meer in de bestuurskamer maar middels “conference calls” gevoerd worden. Ook alle andere samenkomsten zijn niet meer toegestaan en ons Wim Alberts jeugdtoernooi zal dit jaar geen doorgang vinden.

Wij herhalen dat onze sportaccommodatie verboden terrein is voor iedereen (ook voor leden en jeugdleden) als deze gesloten is. Met deze mededeling maken wij kenbaar dat ons sportcomplex sinds 15 maart jl. gesloten is.

Wij wensen iedereen sterkte, wijsheid en gezondheid toe. Bovendien spreken wij als bestuur onze grote dankbaarheid uit voor leden en hun collega’s die werkzaam zijn in de zorg. Jullie zijn de echte kampioenen van dit bizarre seizoen.

Bestuur FC Gulpen

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno