Hoofdmenu

Denkt u eraan om uw PMD-afval niet te vroeg buiten te zetten? 

Als inwoners zich aan de afspraak houden, levert dat voor iedereen een prettige leefomgeving op. Dat willen wij allemaal. Helaas blijkt dat op verschillende plaatsen in Landgraaf het PMD-afval (plastic-en metaalverpakkingen en drankkartons) nog steeds op onjuiste dagen buiten wordt gezet.

Overlast en ergernissen bij de directe buurtbewoners. Vervolgens zorgt dit voor veel overlast en ergernissen. Het afval wordt dagen voordat het wordt opgehaald buiten gezet. Dat veroorzaakt een rommelig en verstoord straatbeeld. Wordt geconstateerd dat u uw afval te vroeg buiten zet, levert dit een boete op van minimaal € 95.

Bied afval aan alleen op de juiste dag én plek. Vandaar het verzoek aan iedereen om de PMD-zakken pas op z’n vroegst de avond voorafgaande aan de inzameldag aan de straat te zetten. Via de Milieu App kunt u eenvoudig een melding instellen op de dagen (voor)dat het afval wordt opgehaald.

Bent u te laat? Haal het afval weer naar binnen. Te laat aangeboden PMD-zakken worden niet meer opgehaald. Haal ze in dit geval aan het eind van de dag weer naar binnen. U voorkomt hiermee vervuiling van uw eigen woonomgeving. De gemeente en Rd4 hebben geen capaciteit om naast de reguliere inzameldagen het onjuist aangeboden PMD-afval op te halen.

Alleen PMD(-zakken) aanbieden Het PMD-afval wordt ook regelmatig in vuilniszakken of andere zakken aangeboden. Of er wordt ander afval bij het PMD aangeboden. PMD-afval dat op een onjuiste wijze wordt aangeboden of vervuild is met ander afval wordt niet meegenomen en blijft dus liggen! PMD is alléén verpakkingsmateriaal, dus géén tempex of hard plastic. Emmers, wasmanden, speelgoed of plastic kratten horen hier dus niet bij! Dit soort afval kunt u gewoon naar het milieupark brengen.

PMD-afval kunt u dagelijks gratis kwijt op het milieupark. mWilt u niet wachten op de eerstvolgende ophaaldag voor PMD-afval? Breng dan uw PMD-afval tussentijds weg naar milieupark. Dit is gratis.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno