Hoofdmenu

Gemeente Landgraaf Prima resultaat jaarrekening 2019

Goede uitgangspositie voor risicovolle toekomst

 

 

De gemeente Landgraaf sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van bijna € 1 miljoen en met een goedkeurende verklaring van de accountant. De financiële positie van Landgraaf is gezond aldus diezelfde accountant.

 

Wethouder Financiën, Christian Wilbach, is uiteraard tevreden met dit resultaat maar tegelijkertijd waakzaam voor de toekomst. ‘Het coronavirus heeft weliswaar géén financiële consequenties voor de jaarstukken 2019 maar natuurlijk wel grote gevolgen op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Het raakt inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente. De economische gevolgen van de crisis én de nieuwe verdeling van het gemeentefonds gaan naar verwachting een behoorlijke impact hebben op onze financiële positie. Nog niet in 2021. De eerste prognose voor volgend jaar is nog positief. Maar wél erna. En dan mogen we ons gelukkig prijzen met deze goede uitgangspositie. Die zullen we hard nodig hebben om de aankomende financiële zware tijden te doorstaan’, aldus de wethouder.

De jaarstukken gaan niet alleen over het financieel resultaat. In het jaarverslag legt het college ook verantwoording af aan de raad over de prestatieafspraken die met de raad in het najaar van 2018 zijn gemaakt en waarvoor de raad budget ter beschikking heeft gesteld.

De wethouder Financiën vervolgt: ‘Een aantal prestaties wil ik graag benadrukken. Het college is trots op de wijze waarop in 2019 met de nieuwe eigenaar van winkelcentrum Op de Kamp is samengewerkt om dit winkelhart toekomstbestendig te maken. Een ontwikkeling die deel uitmaakt van het Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen/Op de Kamp en in aanmerking komt voor een financiële bijdrage vanuit de regiodeal. Tevens ligt er voor de Wilhelminaberg een masterplan voor verbetering van de kwaliteit en uitstraling van de berg. Onderdeel is een lichtkunstwerk op de top. Een IBA-project dat, naar verwachting, uiterlijk op 1 januari 2021 in gebruik wordt genomen. De eerste stappen voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege zijn gezet en op al onze scholen is nu extra aandacht voor preventie en het vroeg signaleren van armoede. Ook zijn we nu goed ingericht om de gemeentelijke verantwoordelijkheden uit te voeren die voortvloeien uit de nieuwe Wet verplichte GGZ die dit jaar is ingegaan. Ons sportbeleid is onder de loep genomen. Als gevolg daarvan wordt dit jaar nog het Landgraafs Sportakkoord ondertekend. De bouw van een nieuw zwembad In de Bende heeft in 2019 de volle aandacht gehad. Dit heeft geresulteerd in een start van de bouwwerkzaamheden in januari van dit jaar. En dit is nog maar een kleine greep uit dat wat in 2019 voor elkaar is gekomen. We kijken als college met tevredenheid terug.’

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening tijdens de raadsvergadering op donderdag 2 juli 2020.

 

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno« (Vorig nieuwsbericht)
(Volgend nieuwsbericht) »