Hoofdmenu

Giften tot €1200 per jaar toegestaan naast uitkering.

Vanaf 1 mei 2021 verrekent Heerlen giften aan mensen in de bijstand pas bij meer dan €1200. Giften zijn bijvoorbeeld een tas met boodschappen of geld om kleding te kopen. Inkomsten uit arbeid moeten altijd gemeld worden.

Wethouder Peter van Zutphen is blij met de nieuwe vastgestelde beleidsregel: “door deze maatregel brengen we duidelijkheid in de regels over hoe om te gaan met giften. Dat is goed voor de mensen die het aangaat en ook beter werkbaar voor de gemeente. Zo kunnen we voorkomen dat kleine fouten leiden tot onredelijke sancties en schrijnende situaties, zoals bij de zogenaamde ‘boodschappenaffaire’ in Wijdemeren eind vorig jaar”.

Heerlen past motie Tweede Kamer nu al toe. Met de aanpassing van de beleidsregel algemene bijstand past Heerlen de motie, die de Tweede Kamer naar aanleiding van de ‘boodschappenaffaire’ hierover in februari heeft aangenomen, al toe. Met deze aangenomen motie onderstreept de Kamer de noodzaak om de Participatiewet waarin de regels rond uitkeringen zijn vastgelegd, te veranderen. Mensen in de bijstand moeten tot 1200 euro aan giften kunnen ontvangen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. Dit moet een landelijke regel worden. Op dit moment is dat nog niet het geval.

Omdat de bijstandsregels door de gemeenten worden uitgevoerd, kan het beleid per gemeente verschillen. Hierdoor kan het zijn dat de ene gemeente wel al giften tot 1200 euro toestaat en de andere gemeente niet. De Tweede Kamer vraagt nu om één landelijke regel. Met de landelijke invoering van deze regeling gaat het nieuw te vormen Kabinet aan de slag. Heerlen gaat hier niet op wachten, en gaat nu al werken volgens de nieuwe regel waarbij giften tot 1200 euro per jaar zijn toegestaan.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno