Gedurende het afgelopen seizoen hebben we binnen onze vereniging hard gewerkt aan het bezetten van vacante posities in respectievelijk bestuur en commissies. Het bestuur werd hierbij ondersteund door een adviescommissie. Deze commissie bestond uit leden, die allen diep geworteld zijn binnen UOW‘02. Hoewel …..

….. het proces nog niet volledig afgerond is, kunnen we toch al een aantal belangrijke wijzigingen en aanpassingen melden.

Per 1 juli is Marika Moonen gestopt als secretaris van UOW´02. Marika heeft haar werk gedurende de afgelopen jaren met veel enthousiasme en inzet gedaan en hiervoor willen wij haar dan ook van harte danken. De positie van secretaris zal de komende tijd ingevuld worden door Judith Wintjens. Judith is voor UOW´02 zeker geen onbekende. Als dochter van Thei Caenen, oud speelster van de dames en partner van Danny Wintjens (die in september start met zijn keeperschool binnen onze vereniging) kent Judith het klappen van de voetbalzweep. Op de jaarvergadering zal Judith formeel voorgedragen worden als bestuurslid. Tot die tijd opereert ze als secretaris ad interim.

Paul Maenen is toegevoegd aan de technische commissie en aan het bestuur. Ook Paul is een bekend gezicht binnen onze vereniging. De afgelopen jaren tekende hij voor de begeleiding en training van diverse elftallen. In de TC zal Paul zich bezig gaan houden met zowel de recreatieve jeugdteams als de recreatieve senioren teams. Binnen het bestuur wordt Paul de “verbindingsofficier” naar de technische commissie. Ook hij zal op de jaarvergadering formeel voorgedragen worden als bestuurslid.

Hub van Weyde heeft inmiddels de taak van Rodger Pieters als technisch jeugd coördinator op zich genomen. Rodger Pieters neemt het komend seizoen het tweede elftal onder zijn hoede. Hub geeft leiding aan een wat uitgebreidere groep, die de taken rondom de jeugd onderling verdeelt. In een later stadium zullen we op deze website uitgebreider ingaan op de structuur van het jeugdapparaat van UOW´02. Ook Hub is gepokt en gemazeld in het voetbal. Het afgelopen seizoen was hij samen met Rodger al werkzaam binnen de jeugd van onze vereniging. Daarnaast kan hij bogen op een ruime ervaring als trainer en als scout voor Roda JC.

De organisatie van een grote vereniging al UOW´02 is voortdurend in ontwikkeling. Er is steeds behoefte aan bestuurlijke en organisatorisch kracht. We hopen met de inzet van Judith, Paul en Hub weer een prima stap gezet te hebben. Binnen het bestuur zullen we aan het begin van het nieuwe seizoen de verschillende

taken definitief vastleggen. Deze info wordt dan via deze website met jullie gedeeld.

UOW ’02 wenst Judith, Paul en Hub heel veel succes en plezier in hun nieuwe funktie!!!!!!

www.uow02.nl

 

Geef een reactie