Tegemoetkoming chronisch zieken 2016 vanaf september aan te vragen

 

In 2015 heeft gemeente Brunssum een regeling ingesteld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren met een bedrag van 90 euro. Inmiddels is dit bedrag opgehoogd naar € 150,-. Vanaf september kunnen aanvragen voor 2016 worden ingediend.

Vermogenstoets afgeschaft

De tegemoetkoming is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten die in Brunssum wonen. Iedereen die de afgelopen drie jaar (2013, 2014, 2015) het eigen risico van de ziektekostenverzekering volledig heeft gebruikt, komt in aanmerking voor de compensatie van 150 euro.

Vorig jaar werden aanvragen tevens getoetst op inkomen en vermogen. Met ingang van dit jaar is de vermogenstoets afgeschaft en zal bij de beoordeling van de aanvraag alleen naar het inkomen worden gekeken.

Aanvragen

Aanvragen kan via het e-loket van ISDBOL (www.isdbol.nl) of bij de balie van ISD BOL in Brunssum. Zorg in dat laatste geval dat u uw identiteitsbewijs meeneemt en dat u uw IBAN-nummer weet.

De aanvraagperiode voor deze regeling is van 1 september tot en met 1 december 2016. Aanvragen ingediend na 1 december 2016 kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Openingstijden

De openingstijden van de balie voor deze regeling zijn als volgt:

Brunssum, ISD BOL Lindeplein 1 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen gaat u naar www.isdbol.nl. Ook kunt u speciaal voor deze uitvoeringsregeling van 1 september tot en met 1 december 2016 van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 10:30 uur telefonisch contact opnemen met ISDBOL via het telefoonnummer 045-5735789.

 

Geef een reactie