Eke Zijlstra, oud-ziekenhuisdirecteur Atrium en voorzitter stichting SCHUNCK Heerlen

‘We hebben elkaar hard nodig’

,,De fusie van Heerlen en Landgraaf levert een krachtenbundeling op met veel voordelen voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid, de cultuur, de zorg en de dienstverlening voor de inwoners. Aan de voorkant kun je voorzieningen behouden door aan de achterkant kosten te besparen. Je hoeft niet meer alles dubbel te doen. Bovendien word je een veel krachtiger speler met meer geld in huis. En je kunt het alsmaar uitdijende takenpakket beter en gemakkelijker uitvoeren. Daar profiteren we allemaal van.

Natuurlijk moeten er heldere afspraken met de inwoners worden gemaakt. Over een zo laag mogelijke lastendruk en optimale aandacht voor de buurten bijvoorbeeld.

Heerlen en Landgraaf samen is een uitstekende, eerste stap naar meer daadkracht, kwaliteit en nieuwe sociaal-economische kansen. De politici die nu tegen zijn, moeten zich realiseren dat ze de komende vijf tot tien jaar de deur dichtgooien voor nieuwe ontwikkelingen. De middelen van de beide gemeenten afzonderlijk zijn ontoereikend om de huidige zorg en dienstverlening te blijven bieden. Uiteindelijk worden de burgers de dupe. Het is niet zomaar dat alle zorginstellingen samen zich hebben uitgesproken voor de fusie. Minder administratie en regelzucht leveren extra geld op voor meer zorg.

We hoeven elkaar niets wijs te maken. We hebben elkaar hard nodig. Door de vergrijzing moeten we het met minder inwoners doen en wordt het nog moeilijker om het hoofd boven water te houden. Alleen samen kunnen we ook culturele en educatieve voorzieningen, zoals het theater, de bibliotheek en de muziekschool in stand houden en verder versterken.”

Geef een reactie