Koninklijke Onderscheiding aan de heer dr. Jan Schrijen,

Bevordering Koninklijke Onderscheiding voor dr. Jan Schrijen scheidend voorzitter/dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas

Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigde donderdag 22 december 2016 de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding aan de heer dr. Jan Schrijen, voorzitter/dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas. De heer Schrijen is bevorderd van Lid in de Orde van Oranje-Nassau tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn persoonlijke bijzondere verdiensten in de uitoefening van zijn hoofdfunctie en in tal van maatschappelijke nevenfuncties op een breed terrein.

De heer Jan Schrijen is sinds 2005 voorzitter/dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas. In het bijzonder had hij aandacht voor de cultuur-historische en toeristisch-recreatieve aspecten van het waterbeheer. Het project Corio Glana, het herstel van de kademuren van de Geul en de herinrichting van de Rode Beek en de Caumerbeek zijn daar voorbeelden van.

Hij maakte deel uit van de internationale Maascommissie en de Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie en stimuleerde multilaterale samenwerking in het waterbeheer. Hij was penningmeester van de Unie van Waterschappen en voorzitter van de Uniecommissie Bestuur, Communicatie en Financiën. Hij stimuleerde innovatieve ontwikkelingen op het gebied van waterzuivering zoals de onlangs geopende mobiele zuiveringsinstallatie volgens het VerdyGo-concept in Simpelveld. De afgelopen jaren heeft de heer Schrijen de fusie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas begeleid.

In de periode 1998-2005 was de heer Schrijen burgemeester van Venlo. Hij initieerde onder meer het project ‘Hector’ gericht tegen de drugsoverlast en –criminaliteit in de binnenstad van Venlo. Bovendien was hij betrokken bij de automatisering van de Nederlandse hulpdiensten.

Naast bovengenoemde beroepsgerelateerde inzet was en is de heer Schrijen in tal van maatschappelijke functies actief. Hij was onder meer bestuurslid van het Limburgs Symfonie Orkest (1998-2006), voorzitter van de raad van toezicht ROC Gilde Opleidingen (1999-2006), voorzitter van de raad van commissarissen van het sociaal werkvoorzieningsschap MTB (2005-2016), voorzitter van de raad van toezicht van het DaCapo College Sittard (2007-2011), vicevoorzitter van de raad van toezicht van het WK Wielrennen 2012 (2010-2016). Momenteel is hij Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de provincie Limburg (2008-heden), voorzitter van de Studiekring Verbindend Leiderschap (2010-heden) en vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (2012-heden).

De heer Jan Schrijen was raadslid en wethouder in de gemeente Beek (1986-1995), lid van Provinciale Staten van Limburg (1991-1995) en lid van het college van Gedeputeerde Staten (1995-1998). Bij zijn afscheid als volksvertegenwoordiger werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto Waterschap Roer& Overmaas

Geef een reactie