Vrijstelling van verhuurderheffing bij aankoop van particuliere woningen.

Succesvolle Parkstad-lobby door wethouders Wonen.Vrijstelling van verhuurderheffing bij aankoop van particuliere woningen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement van PvdA en Kamerlid Roland Van Vliet op de nieuwe wetgeving over de verhuurderheffing. Woningcorporaties die particuliere woningen in krimpgebieden aankopen worden voor twintig jaar vrijgesteld van verhuurderheffing. Wethouder Tim Weijers (Kerkrade), voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering, is zeer tevreden met de uitkomst: “De wethouders Wonen in Parkstad hebben de afgelopen drie jaar gezamenlijk opgetrokken richting Den Haag, met een resultaat waar alle gemeenten in Zuid-Limburg wat aan hebben.”

Gevolgen van de verhuurderheffing voor de woningmarkt in Parkstad zijn groot. Volgens Tim Weijers zijn de gevolgen van de verhuurderheffing erg groot. Uit de jaarverslagen van woningcorporaties blijkt dat sinds de invoering van de verhuurderheffing in de regio Parkstad circa 20 miljoen per jaar wordt afgedragen. Dit geld kunnen woningcorporaties niet meer inzetten voor hun doelgroepen in Parkstad. Terwijl er de komende jaren juist extra sociale huurwoningen nodig zijn.

Nieuwe oplossingen in de woningmarkt. Waar wachtlijsten ontstaan bij woningcorporaties, komt leegstand in de koopsector steeds vaker voor. Een lastige situatie. In Parkstad is hiervoor een innovatieve oplossing bedacht. Door koopwoningen aan te kopen en deze tijdelijk te verhuren, worden koopwoningen op een rendabele wijze aan de woningmarkt onttrokken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wanneer er over deze constructie een extra belasting (de verhuurderheffing) moet worden betaald, verdient het Rijk aan een regionale oplossing van een maatschappelijk probleem en is het lastig om het model rendabel te krijgen.

Gezamenlijke lobby heeft effect. De wethouders Wonen van de Parkstad-gemeenten pleiten daarom al geruime tijd voor een uitzonderingsmaatregel. Met steun van de provincie en woningcorporaties. Een uitzonderingsmaatregel moet het voor woningcorporaties aantrekkelijker maken om particuliere koopwoningen aan te kopen en deze te verhuren.

Contact met Tweede Kamerleden. Door contact tussen Tim Weijers en Roland van Vliet kwam de situatie op de nationale agenda. In oktober 2015 werd er een Motie aangenomen door de Tweede Kamer om dit soort initiatieven mogelijk te maken. Nadat de minister bij een werkbezoek aan de regio aangaf geen medewerking te verlenen aan een vrijstelling, kwamen Tweede Kamerleden van andere politieke partijen naar de regio Parkstad. De motie werd in het voorjaar van 2016 wederom aangenomen door de Tweede Kamer in aanloop naar de evaluatie van de verhuurderheffing. Toen echter uit het nieuwe wetsvoorstel van de verhuurderheffing van Blok bleek dat er nog steeds onvoldoende ruimte werd geboden, hebben Tim Weijers, de Heerlense burgemeester en voorzitter van de Stadsregio Parkstad Ralf Krewinkel en andere bestuurders uit de regio samen opgetrokken om Tweede Kamerleden te overtuigen het wetsvoorstel aan te passen. En met succes. Vandaag werd een amendement door de Tweede Kamer aangenomen, waardoor koopwoningen die door een woningcorporatie worden aangekocht een vrijstelling van twintig jaar krijgen op de verhuurderheffing. Ralf Krewinkel: “Onze lobby in de Tweede Kamer is succesvol geweest. Goed nieuws voor de inwoners van Parkstad.”

 

 

Geef een reactie