Simpelveld investeert 4 miljoen in leefbaarheid en toerisme.

 

 

 

Gemeente Simpelveld gaat 4 miljoen euro uit de algemene reserve gebruiken om te investeren in de leefomgeving van Bocholtz en Simpelveld. Donderdag 15 december heeft de gemeenteraad, door het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen, daarmee ingestemd.

Burgemeester Richard de Boer is verheugd met het besluit van de raad: “Dat geld moet als een multiplier gaan werken. Als we laten zien dat we zelf bereid zijn om te investeren in leefbaarheid en toerisme, dan ga ik ervan uit dat ook anderen in onze gemeente willen investeren. Op die manier kunnen we financiële middelen gaan stapelen en kan een groots plan ineens heel realistisch worden.”

Grootse plannen heeft Simpelveld genoeg. Burgemeester De Boer: “We hebben ons heel lang bescheiden opgesteld en financieel gezien de tering naar de nering gezet. Nu wordt het tijd om die bescheidenheid van ons af te schudden en ambities waar te maken. In Bocholtz gaan we aan de slag met een inspirerend en ambitieus toekomstbeeld in de vorm van een Dorpontwikkelingsplan (DOP). Daarmee willen we de kern een stevige impuls geven. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gaan we ons buigen over de vraag: Hoe zou Bocholtz er over tien jaar uit moeten zien? Waar is behoefte aan op gebied van wonen, welzijn en leefbaarheid? Hoe borgen we dat de ontwikkelingen op gebied van zorg van de grond komen? Waar is markt voor, wat is realistisch? We hebben al een aanzet gemaakt met de inhuur van “Streetwise”, die voor leegstaande winkelpanden een nieuwe invulling zoekt.

Toerisme als economische drager
Toerisme vormt bij al die ontwikkelingen een belangrijk speerpunt. “Toerisme en economie zijn met elkaar vervlochten”, aldus de burgemeester. “Meer bezoekers zorgt ook voor meer omzet bij onze ondernemers, wat op de langere termijn bestaanszekerheid en dus de leefbaarheid in de kernen ten goede komt.”
De strategische ligging in het Heuvelland en op een steenworp afstand van keizerstad Aken en de dagattracties in Parkstad, maakt Simpelveld tot een aantrekkelijke verblijfsgemeente. Er zijn ideeën om aan te sluiten op de Vennbahn, een fietsroute die jaarlijks 200.000 bezoekers trekt. Samen met de ondernemers in Bocholtz bekijkt de gemeente hoe ze het Romeins verleden kunnen vermarkten.

Onlangs heeft de gemeente in een bijzondere brainstormsessie, een week lang, met architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, IBA en ondernemers geschetst aan een vernieuwde stationsomgeving van de Miljoenenlijn. De Boer: “Dat heeft een prachtig basisplan opgeleverd, waarmee we aan de slag kunnen. Ook het geweldige uitzichtpunt bovenop de Huls zou, mits er een passend plan is, kansen kunnen bieden voor toerisme. Dat moeten we veel meer belichten.”

Richard de Boer: “Het motto is: investeren niet consumeren! De gemeenteraad beoordeelt nauwkeurig of middelen voor een project mogen worden aangewend of dat een project wordt afgekeurd. Ook de gemeente Simpelveld kan de Euro maar één keer uitgeven; dat schept de duurzame verplichting om de te ontwikkelen plannen straks stevig tegen het licht te houden en goed te beoordelen of ze structuurversterkend en wenselijk zijn.”

Voldoende reserve
Simpelveld voert al jaren een gezond financieel beleid. De gemeente heeft haar huishoudboekje meer dan op orde volgens de burgmeester. “De afgelopen jaren hebben we de tering naar de nering gezet en daar plukken we nu de vruchten van. Onze begroting is structureel sluitend en onze financiële positie solide en stabiel. Het is tijd om een deel van onze spaarcenten een goede bestemming te geven. Met het vrijmaken van 4 miljoen euro houden we nog stevige risicobuffers over om tegenvallers op te vangen. Als voorbeeld: de algemene reserve bedraagt na vorming van de reserve voor fysieke projecten ca. 4,2 miljoen euro en de reserve Sociaal Domein ongeveer 8 ton.

Geef een reactie