Start werkzaamheden ‘Afkoppelen Regenwater Bosschenhuizen en Hulsveld’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 17 januari start BLM Wegenbouw met het ontgraven van vier buffers in Hulsveld. De werkzaamheden zijn onderdeel van het afkoppelproject Bosschenhuizen en Hulsveld.

Informatiebijeenkomst
Maandagavond 19 december was er een bewonersbijeenkomst over dit project. Wethouder Schleijpen opende de avond en gaf een korte toelichting op het nut en noodzaak van regenwater afkoppelen:
1. Regenwater wordt gescheiden van het rioolwater afgevoerd naar de Eyserbeek en hoeft niet meer gezuiverd te worden;
2. Door het regenwater van het riool af te koppelen hoeft de capaciteit van het riool niet te worden vergroot en blijft het risico van vervuiling op straat klein.

BLM wegenbouw heeft op de informatiebijeenkomst een toelichting gegeven op het ontwerp en de realisatie van het project.

Planning
Op hoofdlijnen ziet de planning van dit project er als volgt uit:
Het project duurt één jaar (2017).
• Januari – Maart Ontgraven buffers Hulsveld
• Maart – April Afkoppelen Bosschenhuizen + ontgraven buffer Bosschenhuizen
• Mei – December Afkoppelen en onderhoud Hulsveld
(werkzaamheden vinden gefaseerd plaats)

Vervangen kabels en leidingen
In de periode van januari t/m juni 2017 zijn er ook werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders. Zij voeren gefaseerd vervangingsonderhoud uit aan kabels en leidingen in de wijk Hulsveld.

Contact
Christian Reuls
BLM Wegenbouw
c.reuls@blmwegenbouw.nl

Geef een reactie