Voor de jaarwisseling heeft het RIVM de onderzoeksresultaten van het in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerde onderzoek naar de schadelijkheid van kunstgrasvelden gepubliceerd. De conclusie van het RIVM was dat het granulaat, dat gebruikt wordt op de kunstgrasvelden niet schadelijk is en dat verenigingen er dus gebruik van kunnen blijven maken.

Op de jaarvergadering van UOW ’02 (november 2016) heeft het bestuur toegezegd om, los van het RIVM onderzoek, het op ons eigen veld gebruikte granulaat ook te laten onderzoeken. We hadden gehoopt het resultaat van dit eigen onderzoek al voor de jaarwisseling te kunnen presenteren, maar dat is helaas niet gelukt. Inmiddels is het onderzoeksrapport binnen. Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Intron B.V., een bedrijf uit Sittard dat onder meer gespecialiseerd is in het onderzoeken van grondstoffen en bouwmaterialen op de aanwezigheid van schadelijke stoffen.
Dit bedrijf heeft bij UOW ’02 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in het rubbergranulaat op ons veld. PAK’s komen voor in veel kunststofproducten en zijn niet schadelijk voor de gezondheid als ze de normen voor hun aanwezigheid niet overstijgen. In Nederland gelden normen die vastgesteld zijn door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Zij hebben een lijst van 10 stoffen vastgesteld die slechts zeer beperkt voor mogen komen in het milieu (10-VROM). Volgens deze norm mag het totaal aan schadelijke bestanddelen over de 10 stoffen bezien, niet hoger zijn dan 75 milligram per kilo. Gemiddeld komt dit op ons veld slechts uit op 3 milligram per kilo en daarmee blijven we ruim binnen de norm.

Ook op Europees niveau zijn er normen voor de aanwezigheid van schadelijke bestanddelen in stoffen. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde REACH norm (REACH = Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen). Binnen de Reach norm worden deels andere stoffen meegenomen dan bij de VROM norm. Voor ons veld bleef ook hier de gemeten waarde (gemiddeld 1,7 milligram per kilo) ver beneden de norm van 100 milligram per kilo.

Samenvattend kunnen we dus stellen, dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het spelen op ons kunstgrasveld schadelijk is voor de gezondheid van de leden van UOW ’02. We zullen de resultaten van de verschillende onderzoeken de komende tijd ook met de gemeente Landgraaf bespreken. Mochten er uit die gesprekken nog andere inzichten boven komen, dan houden wij u daarvan via deze website en Facebook UOW ‘02 op de hoogte.

www.uow02.nl

Foto Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie