Schitterende prinsmobiel van autobedrijf Jos Bogman Heerlen voor Sjpasseberg/Heksenberg prins Patrick ll (Meulenberg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 19 januari jl. was, zowel  voor autobedrijf Jos Bogman vestiging Heerlen aan de Breukerweg 201, evenals D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, als een bijzondere speciale dag te omschrijven. Op deze winterse dag stond in de zaak aan genoemde  Breukerweg (autoboulevard Heerlen) de kersverse prinscarnaval Patrick ll (Meulenberg) van de “Verein” in het middelpunt van de belangstelling. Deze constatering behoeft uiteraard nader uitleg. Het is inmiddels een traditie aan het worden dat jaarlijks de nieuwe prins van Heksenberg-Heerlen, c.q. Sjpasseberg, voor de periode tot aan Aswoensdag (dit jaar 2017 op 1 maart) via autobedrijf Jos Bogman de beschikking krijgt over een prinsmobiel waar hij zich in de regio zeer herkenbaar mee kan verplaatsen. Gezien het gegeven dat de “Verein” in de regio heel wat plichtplegingen af te werken heeft bij bevriende collega carnavalsverenigingen is de prinsmobiel hierbij voor Zijne Doorluchtige Hoogheid zeker een welkome en aanvullende uitkomst.

Ook dit jaar was dit het geval, dus toog een illuster kleurrijk gezelschap van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, met in hun midden prins Patrick ll, naar genoemd autobedrijf. Evenals voorgaande jaren was de ontvangst hartelijk van aard en ontbrak, overigens als dank traktatie geschonken door “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, een hapje en sektdrankje natuurlijk niet. Dat de “Verein” en prins Patrick ll wederom zeer ingenomen waren met de beschikbaarstelling van de prinsmobiel mocht overduidelijk blijken uit de welgemeende woorden die “Verein”-president Ton van Schaak aan het adres van autobedrijf Jos Bogman, in de personen van John Pluis (Algemeen directeur) en Maurice Cornelissen (bedrijfsleider), liet toekomen. Genoemde dank woorden werden ook toebedeeld aan de heren Leon Beerendonk (sponsor en dir.Mabs40) en Wil van Hoof. Dank zij hun jarenlange relatie met autobedrijf Bogman is deze prinsmobiel beschikbaarstelling mogelijk. Natuurlijk verraste de “Verein” de heren met een (drank)-presentje.

 

Toen prins Patrick ll (Meulenberg), samen met zijn charmante echtgenote Philicy en zoontje Noah, de prinsmobiel in ogenschouw kreeg wist hij niet wat hij zeggen moest, zo verbouwereerd was hij. Hij uitte dan ook de kreet: “is wel sjiek, potverdorie”. De rode Ford Focus zag er, behalve inderdaad sjiek, ook schitterend uit mede dank zij het kleurrijke vakwerk van firma van den Boogaard Reclame Heerlen (zie foto”s). Ook de logo’s van de prinsenmedaille van Patrick l, de “Verein” en 30 jaar Sabine en Leon (Beerendonk) ontbraken natuurlijk niet en sierde uiteraard de prinsmobiel. Kortom, wanneer Prins Patrick ll tot aan Aswoensdag met zijn prinsmobiel de geplande bezoeken gaat afleggen, zullen velen nog de ogen uitkijken en al fronsend denken: “wat een prinselijk auto juweeltje” en dat is dan ook de waarheid.

Foto’s: Callie Steijaert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie