De wensbus: kleinschalig vervoer door vrijwilligers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2014 heeft de Provincie samen met de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) en openbaar-vervoer-organisaties een proef gehouden met de ‘wensbus’. Doel van de proef was om te onderzoeken of er in kleine kernen en buurten behoefte bestond aan kleinschalig maatwerkvervoer. De eerste resultaten van deze proef waren positief: inmiddels is er in 10 gemeenten (o.a. Schinnen en Landgraaf) wensbusvervoer. Circa 220 vrijwilligers werken mee. Er zijn inmiddels 43.000 reizigers vervoerd met de wensbus. Vanwege het succes stelt de Provincie sinds december 2016 subsidie beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties die een wensbus willen opstarten. De subsidie kan tot 31 juli 2017 worden aangevraagd.

De wensbus of –auto rijdt in kleine kernen, buurten en wijken waar het openbaar vervoer niet rijdt. De wensbus draagt bij aan de bereikbaarheid van deze gebieden en kan daarnaast bijdragen aan de sociale cohesie in de gemeenschap. De wensbus is geen vervanging van het openbaar vervoer en is ook geen taxi.

Het wensvervoer zelf is óf een kleine bus voor maximaal 8 personen óf een personenwagen. Reizigers boeken van tevoren een lokale rit, bijvoorbeeld naar de weekmarkt of een OV-aansluiting. Binnen 30 minuten moet de wensbus weer terug kunnen zijn op de plaats van vertrek.

Hoe werkt het? Bewoners organiseren zelf de inzet van de wensbus. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid en is afhankelijk van vraag en behoefte. Wanneer en waar de bus naartoe rijdt mogen inwoners van kernen in principe zelf bepalen. De bus kan bijvoorbeeld worden gebruikt als aanvulling op het openbaar vervoer of voor mantelzorg. Maar ook om (kleine) kinderen op veilige wijze naar school te brengen.

Wie kan een wensbus opstarten? Iedere vrijwilligersorganisatie met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) mag een wensbus opstarten. Dit mag op plaatsen waar geen openbaar vervoer is.

Wat houdt de subsidieregeling in? Om als vrijwilligersorganisatie in aanmerking te komen voor subsidie voor het oprichten van een wensbus dient u aan enkele voorwaarden te voldoen. Als vrijwilligers hun eigen auto(‘s) inzetten voor het project is de maximale subsidie per 5 jaar € 30.000,-. Als er auto’s gekocht of geleased moeten worden bedraagt de subsidie maximaal € 75.000,- per project van 5 jaar. Meer informatie over de wensbus en de subsidieregeling vindt u op www.limburg.nl/subsidie/wensbus. Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 31 juli 2017 te zijn ontvangen door het College van Gedeputeerde Staten.

Hulp van gemeente Het opzetten van een wensbus is in principe geen zaak van de gemeente. Maar als u plannen heeft voor het oprichten van een wensbus dan hoort de gemeente dat graag. Misschien kan de gemeente u een steuntje in de rug geven om uw initiatief te doen slagen. Bijvoorbeeld door er bekendheid aan te geven bij zorgverleners of mensen die van de wensbus gebruik zouden kunnen maken.

Meer informatie Wilt u meer weten over het oprichten van een wensbus in uw omgeving, of bent u op zoek naar informatie over de subsidieregeling? Bekijk dan de uitgebreide publicatie over de wensbus op de website van Provincie Limburg: http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Verkeer_en_Vervoer/Wensbus.

 

 

Geef een reactie