Hoofdmenu

Forse daling aantal bijstandscliënten in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaar hebben steeds minder Brunssumers een beroep gedaan op de bijstand. In 2016 nam het aantal mensen in de bijstand af met 3,4 procent, tegen een daling van 0,74% in 2015. Dat blijkt uit cijfers van ISD BOL (Sociale Diensten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf).

Op 1 januari 2016 telde Brunssum nog 944 bijstandscliënten. Begin 2017 was dit aantal gedaald tot 912. Brunssum is er vorig jaar in geslaagd om méér mensen uit te laten stromen naar een baan dan dat er mensen een uitkering aanvroegen. Landelijk was er in 2016 nog sprake van een forse stijging van 7 procent.

Tegen de landelijke trend.Oorzaak van dit succes is niet alleen de aantrekkende economie. Dat de cijfers in Brunssum tegen de landelijke trends ingaan, komt door de specifieke lokale aanpak. Deze kenmerkt zich door een sluitende aanpak waarbij een breed pakket aan middelen wordt ingezet om mensen die een beroep doen op de bijstand te activeren.

Dat gebeurt in eerste instantie via werk. Zo was ISD BOL vorig jaar betrokken bij het werven van mensen voor Nedcar. Mensen die niet  bij Nedcar terecht konden, werden opgevangen door ISD BOL en gemotiveerd om bij een andere werkgever aan de slag te gaan. Deze aanpak, gericht op het voorkomen van demotivatie, had succes.

Ook werkt ISD BOL gericht samen met uitzendbureaus. Dit heeft in het laatste kwartaal van 2016 voor duidelijke extra uitstroom gezorgd.

 

Betere Buren. Brunssum activeert cliënten ook via scholing of vrijwilligerswerk. Cliënten die nog niet helemaal gereed zijn voor de arbeidsmarkt, krijgen een ontwikkeltraject aangeboden bij Betere Buren. Dat gebeurt met begeleiding, coaching en, waar nodig, extra scholing. Bij Betere Buren volgen gemiddeld 90 mensen voor de duur van maximaal twee jaar dit traject. Jaarlijks stroomt een derde uit naar een betaalde baan.

Op eigen kracht .De gemeente Brunssum benadrukt dat mensen altijd naar eigen vermogen worden ingezet. Wethouder Hugo Janssen (Sociale Zaken): “Onze filosofie is: iedereen doet mee. Zo benaderen we ook onze mensen in de bijstand. Hierbij houden we uiteraard rekening met ieders niveau en mogelijkheden. Van iedere bijstandscliënt brengen we in kaart wat zijn of haar talenten en vaardigheden zijn. Want iedereen heeft talenten. Die benadering levert succes op en zullen we ook dit jaar continueren. Nederland kan wat dat betreft nog leren van de aanpak hier in Brunssum”.

Foto Lucho Carreno