Ook Baanbrekend Werk maakt Heerlen veiliger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniek in Limburg: inzet op gebied van veiligheid

Sinds 2016 worden deelnemers van Baanbrekend Werk ingezet om Heerlen veiliger te maken. In een unieke samenwerking met de afdeling Integrale Veiligheid van gemeente Heerlen zorgen zij voor extra ogen en oren, maar ook voor extra handen op straat. Omdat de inzet van Baanbrekend Werk in veiligheidsprojecten succesvol gebleken is, wordt deze binnenkort uitgebreid.

Uniek in Limburg: inzet op gebied van veiligheid. Baanbrekend Werk zet mensen met een bijstandsuitkering in op verschillen-de terreinen om zodoende arbeidsvaardigheden op te doen. In 2016 is een project gestart waarbij deelnemers ingezet worden op gebied van veiligheid in de openbare ruimte. Zij fungeren letterlijk als extra ogen en oren op het parkeerterrein Nieuw Eyckholt en dat van Zuyd Hogeschool.  Uit de eerste evaluatie van het project blijkt de preventieve aanwezigheid van Baanbrekend werk op parkeerterreinen succesvol te zijn. Het aantal vernielingen, auto-inbraken en autodiefstallen is er sindsdien significant gedaald. Waar er in 2015 nog 9 auto’s werden gestolen op parkeerplaats Nieuw Eyckholt, was dit in 2016 gedaald naar 2 auto’s. Het aantal vernielingen aan auto’s nam af van 2 gevallen in 2015 tot 0 gevallen in 2016.
Vanwege het succes wordt daarom op korte termijn ook het parkeerterrein van de Woonboulevard meegenomen in het project.

Win-win situatie. Volgens burgemeester Ralf Krewinkel past de inzet van Baanbrekend Werk naadloos bij het nieuwe veiligheidsbeleid in Heerlen: ‘Inwoners en bezoekers moeten zich veilig voelen, ook als ze parkeren in onze stad. De inzet van bijstandsgerechtigden hiervoor is een win-win situatie: deelnemers doen relevante werkervaring op en Heerlen wordt er veiliger van.’.

Extra handen. Baanbrekend Werk levert in deze veiligheidsprojecten niet alleen extra ogen en oren, maar ook extra handen op straat. Zo zijn in 2016 maar liefst 2100 van de in totaal 3200 brandkranen in Heerlen gecontroleerd door deelnemers. In 2017 zullen alle brandkranen in Heerlen gecontroleerd en gecheckt zijn. Normaal gesproken worden brandkranen eens in de drie jaar gecontroleerd door WML.

De inzet van Baanbrekend werk op gebied van veiligheid vloeit voort uit de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid die in 2016 door de raad is vastgesteld.

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie