De Buurt WhatsApp is een berichtensysteem op de smartphone dat werkt via de normale WhatsApp. Hierdoor zijn geen kosten per bericht verschuldigd, zoals bij een sms. Via de Buurt WhatsApp kan er door de deelnemers onderling makkelijk en snel informatie uitgewisseld worden over zaken die in je eigen straat en buurt spelen op het gebied van onder andere veiligheid, leefbaarheid en zelfs sociale controle. Ook zijn er mogelijkheden om foto’s, filmpjes en geluidsopnames door te sturen. De Buurt WhatsApp is een WhatsApp-groep bedoeld om digitaal te waarschuwen voor verdachte situaties in een wijk, buurt of stad die door de deelnemers worden gesignaleerd. Het kan worden gezien als een moderne vorm van ‘buurtwacht’.

Coördinatoren
Sinds kort is er per wijk (Noord, Oost en West) een buurtbewoner actief die de rol van wijkcoördinator op zich heeft genomen. Daarnaast zijn er ook buurtbewoners actief als buurtcoördinatoren (burgers die een WhatsApp groep beheren). De wijkcoördinator is het aanspreekpunt van de wijk en brengt de burgers/buurtcoördinator met elkaar in verbinding.

Beheer je een groep en ben je nog niet aangesloten bij de wijkcoördinator meld je dan bij hem, zo krijgen wij inzicht binnen welke straten en buurten al een Buurt WhatsApp groep actief is. De politie en gemeente zitten niet in de WhatsApp groepen. De wijkcoördinator geeft de relevante informatie door aan de wijkagent(en) via een speciaal daarvoor aangemaakt e-mailadres van de politie. De wijkagent maakt zo gebruik van de informatie die door de burgers is aangeleverd via de Buurt WhatsApp. De politie (wijkagent) kan zelf direct tot actie overgaan of kan de gedeelde informatie gebruiken voor dossiervorming.

Lees verder

Foto Kerkrade.nl

Geef een reactie