De provincie Limburg investeert dan ook €96.000 in het project Garage 4.0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wereld verandert en zo ook de auto’s. Elektrisch rijden wordt steeds meer vanzelfsprekend en de zelfrijdende auto is niet meer ver weg. Een vernieuwing van de opleidingen is nodig om zo medewerkers in de autobranche goed aan te kunnen passen aan deze veranderingen. De provincie Limburg investeert dan ook €96.000 in het project Garage 4.0. Het project Garage 4.0 is een project waarbij er nieuwe, veelal multimediale opleidingen en internetplatformen worden ontwikkeld en infodagen worden georganiseerd. Met behulp van deze opleidingen, internetplatformen en infodagen kunnen medewerkers (verkopers, ondernemers en onderhoudsmonteurs), leerlingen en docenten hun kennis verbreden en ook kennis onderling delen.

Gedeputeerde Hans Teunissen van Onderwijs: “De leerlingen van nu opleiden voor de banen van de toekomst. Nu de autobranche zo sterk verandert, vraagt dat van de automonteur van de toekomst dat hij andere dingen kan. Minder vieze handen, meer technologie en programmeren. Garage 4.0 is een prachtig voorbeeld waarin onderwijs meebeweegt met de ontwikkelingen in de maatschappij.”

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Werk en Welzijn licht verder toe: “De arbeidsmarkt verandert. Dit betekent dat we moeten gaan nadenken over hoe wij hier in mee kunnen veranderen. Met het project Garage 4.0 bereiden we het onderwijs voor op de toekomst en zorgen we ervoor dat de kansen van de jeugd op de arbeidsmarkt beter worden”.

Het Arcuscollege is de Limburgse projectpartner  in dit euregionale project. Er wordt nauw samengewerkt met BOVAG, de bond voor autohandel en garages. Door middel van deze samenwerking kan het gebruik van de nieuwe kennis worden gestimuleerd. Het project Garage 4.0 speelt in op een aantal veranderingen in de motorvoertuigenbranche. Deze veranderingen op het gebied van alternatieve energie en innovatieve technologieën, zoals geconnecteerde voertuigen en rijbijstandssystemen hebben grote invloed op de toekomst van de MKB bedrijven in de motorvoertuigenbranche.

In het kader van het project worden 4 werkpakketten uitgevoerd die de ontwikkeling en de kennis van gekwalificeerd personeel moeten bevorderen. De 4 werkpakketten bestaan uit; ontwikkeling van 3 multimedia opleidingen. Het inrichten van een internetplatform dat snelle uitwisseling mogelijk maakt tussen docenten, opleiders en leerlingen. Het ontwerpen van 3 blended learning opleidingen en pedagogisch materiaal in de vorm van opleidingen, seminars, etc. en de  organisatie van infodagen rondom elektromobiliteit voor een breed publiek. De werkpakketten vormen een samenhangend geheel.

Een deel van de financiële bijdrage wordt geleverd door een groep Limburgse bedrijven (waaronder DSM, Sabic, Sitech en OCI) die een budget beschikbaar heeft voor opleidingen  en projecten voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De totale financiële omvang van het project bedraagt €2,5 miljoen. De omvang van het Limburgse bijdrage is €384.000.

Geef een reactie