In de week van 20 februari wordt een start gemaakt met de aanleg van een geluidsscherm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de week van 20 februari wordt een start gemaakt met de aanleg van een geluidsscherm. Dit scherm strekt zich grofweg uit van het Rd4-milieupark tot net voor het vakwerkhuis op de Bouwbergstraat.

Het wordt een betonnen scherm, met uitzondering van de passage Hoogenboschweg. Hier komt een transparant scherm. Het scherm wordt circa 3 meter hoog. In totaal neemt de bouw zo’n 9 maanden in beslag, waarbij er tussenpozen zullen zijn waarin niet wordt gebouwd.

Bouwmethode In de week van 20 februari starten we met het aanbrengen van de fundering van het scherm. De fundering bestaat uit stalen buispalen, die gevuld worden met beton. De buispalen worden niet geheid, maar worden door middel van intrillen de grond in gebracht. Deze methode is gekozen omdat deze naar verwachting nauwelijks of geen overlast bij de woningen veroorzaakt. Als de buispalen zijn aangebracht en zijn gevuld met beton, zal later in 2017 worden begonnen met het monteren van de schermen.

Voorzorgsmaatregel De fundering van de geluidsschermen bestaat uit relatief korte, holle buizen die ingetrild worden. Deze methode geeft naar verwachting geen hinder voor u. Toch willen we uit voorzorg dagelijks in de gaten kunnen houden of alles volgens plan verloopt. Daarom brengen we 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal trillingsmeters aan in de Bouwbergstraat. Dit is uitbesteed aan een extern, daartoe gespecialiseerd bureau; de Hanselman Groep. De geselecteerde woningen geven een goed beeld, ook voor de andere woningen. Het is daarom niet nodig om aan elke woning een meter te hangen. De gemeten trillingsniveaus kunnen direct worden uitgelezen en worden vergeleken met de normen van de landelijke richtlijn, die is opgesteld door de Stichting Bouwresearch (SBR). Deze aanpak maakt het mogelijk om -zo nodig- te kunnen bijsturen. De bewoners van de woningen die zijn geselecteerd, zijn inmiddels op de hoogte en zijn akkoord met het bevestigen van de trillingsmeters. Indien u hiervoor niet bent benaderd, behoort uw woning dus niet tot de geselecteerde referentiewoningen.

Buitenringbus Op de eerste dag van de werkzaamheden staan we met de Buitenringbus bij u in de buurt om geïnteresseerden meer te vertellen over de gekozen werkwijze. De exacte tijd en locatie van de Buitenringbus laten we u nog weten via een kaartje in uw brievenbus.

Foto Buitenring Parkstad Limburg

 

Geef een reactie