Veel nieuwe bedrijvigheid in leegstaande panden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2013 zijn in de stad circa 65 leegstaande panden gevuld met nieuwe winkels, restaurants en andere bedrijfjes. Dat is voornamelijk te danken aan de regeling ‘Ruimte voor Ondernemerschap’ die dat jaar is ingevoerd.

In het kader daarvan ontvingen ondernemers een subsidie als ze zich vestigden in lege winkelruimtes. Vanwege het succes van de regeling heeft het college een nieuwe, aangepaste regeling vastgesteld.

Terugdringen leegstand . De regeling ‘Ruimte voor Ondernemerschap’ is bedoeld voor ondernemers die een bedrijf vestigen in een leegstaand pand. Zij ontvangen daarvoor een subsidie. Het terugdringen van leegstand was bij de start van de regeling een belangrijke doelstelling. Daarnaast wilde het college ook het ondernemerschap in de stad stimuleren. De regeling is uitgevoerd in samenwerking met de stichting Streetwise en het Starterscentrum Limburg.

Subsidie. Op grond van de nieuwe regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen voor het vestigen van detailhandels-, horeca-, of dienstverlenende bedrijven in Heerlen-Centrum, Hoensbroek-Centrum, Heerlerbaan/De Bautsch of Heerlerheide-Centrum. Het versterken van deze centra en van ondernemerschap zijn de hoofddoelen van de nieuwe regeling.
De indieningsvereisten en de toetsingscriteria zijn aangepast. Zo moeten ondernemers die hun bedrijf verplaatsen, dat goed moeten motiveren voordat ze aanspraak kunnen maken op subsidie. Bovendien geldt voor deze groep dat het te betrekken pand een half jaar moet hebben leeggestaan.

Aanvragen .De nieuwe regeling treedt de dag na publicatie in werking. Aanvragen die voor die tijd zijn ingediend, vallen nog onder de oude regeling.
Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de regeling kunnen zich melden bij het Bedrijvencontactpunt van de gemeente Heerlen, telefoon 045 560 4888.

Foto Heerlen.nl

Geef een reactie