Gemeente Heerlen en Heerlen Mijn Stad hebben gekozen voor een nieuw winterevent in december: Holy Moly Heerlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw winterevent in Heerlen

 

Gemeente Heerlen en Heerlen Mijn Stad hebben gekozen voor een nieuw winterevent in december: Holy Moly Heerlen. De Bongerd in het centrum van Heerlen wordt ingericht met een ‘containerpound’ die ingezet wordt voor allerlei activiteiten. Denk aan popconcerten, spel- en sportactiviteiten, films, of hotelkamers. Het evenement start op 15 december met een openingsevenement en is vervolgens dagelijks geopend tot en met 1 januari. De programmatische highlights zijn in de weekenden.

 

Holy Moly Heerlen, ingediend door Incredible The Event Builders, heeft een duidelijk urban karakter, is zeer onderscheidend en heeft daardoor een bovenregionale uitstraling. Bovendien is het evenement laagdrempelig en goed zichtbaar in de openbare ruimte. De organisator is van plan om met andere partijen in de stad samen te werken en biedt ook ruimte aan kleine initiatieven. Het plan is dynamisch, kan op verschillende manieren ingevuld en uitgebreid worden en heeft daarmee de potentie om zowel in schaal als inhoudelijk te groeien.

 

Eind maart schreef de gemeente een tenderregeling uit. Met een aanjaagsubsidie van €400.000,- voor de eerste 4 jaar, werden evenementenorganisaties opgeroepen creatieve voorstellen in te dienen voor een nieuw winterevent. De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door een selectiecommissie met ambtelijke vertegenwoordigers uit verschillende disciplines en vertegenwoordigers van Heerlen Mijn Stad. Holy Moly Heerlen kreeg de hoogste score en werd unaniem tot winnaar uitgeroepen.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie