Heksenberg verre van tevreden, nieuwe locatie gymzaal leidt tot concentratie van problemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactioneel voorwoord:     

                                                                                        

Onlangs hebben we, onder de koptekst van Ontwikkeling sportcomplex Pronsebroek, op deze site een artikel geplaatst waar duidelijk naar voren kwam dat er alom tevredenheid was bij de omwonenden van genoemd sportcomplex over de door de gemeente Heerlen gehouden inkoopbijeenkomsten. Uiteraard is hier door groep S&BHP (Sport & Bewegen Heksenberg/Pronsebroek) op gereageerd. Op een paar woordspelingen en regels na publiceren we genoemde reactie, wel onder de restrictie dat de inhoud beslist niet onder verantwoording van de redactie ParkstadActueel valt.

 

Heksenberg verre van tevreden, nieuwe locatie gymzaal leidt tot concentratie van problemen

 Heksenbergers zuchten allang onder de verkeer/parkeer/hangjongeren/deal-overlast rondom Sportpark Pronsebroek. In de recente infomiddag/avond voor omwonenden, heeft de Gemeente Heerlen duidelijk laten blijken daar iets aan te willen doen, omdat het allang de spuigaten uit loopt.

Maar past een nieuwe gymzaal pal bij de hoofdingang van Sportpark Pronsebroek daarbij?

Heksenberg, nu gymzaal gebruikende, verenigingen en andere belanghebbenden vinden van niet: méér mensen op het sportpark staat gelijk aan méér overlast-concentratie rondom de hoofdingang daarvan. En laat dát nou net een van de meest geuite klachten zijn.

Is er dan een alternatief? Ja, dat is er: plaats de nieuwe gymzaal niet op het sportpark, maar bv. achter het Gemeenschapshuis (waar vroeger de noodlokalen stonden). Als dit gepaard gaat met enkele begeleidende voorzieningen, neemt per saldo de overlast voor de wijk Heksenberg sterk af. Dit is de locatie die alweer zes jaar geleden door Fides als voorkeurslocatie is uitgesproken in gesprekken met de gemeente Heerlen. Het ondersteunt het Gemeenschapshuis Heksenberg en het is een veiliger route voor bezoekende (school)-kinderen.

Begeleidende voorzieningen, zoals een parkeerverbod (met handhaving) aan de zijde van de hoofdingang van Sportpark Pronsebroek, vervanging van de zo wegvallende parkeerplaatsen door parkeerplaatsen ter hoogte van het te slopen Helios gebouw, nieuwe (officiële) parkeerplaatsen bij de nieuwe gymzaal, aangevuld met gerichte maatregelen tegen de (deels wijkvreemde) jeugd-overlast. Dat laatste heeft trouwens weinig te maken met het sportpark zélf: het is een algemeen probleem waar de gemeente en politie tegen op dienen te treden.

En hoe is het met de wijk Heksenberg zélf? Geen van de voorstellen aangedragen door de nu van de gymzaal gebruik makende verenigingen is tot nu toe serieus genomen. (Zij zijn zélf gezamenlijk tweemaal op het gemeentehuis geweest, omdat met déze groep nog niet was gesproken.) Voor zover nu merkbaar zijn al hun wensen genegeerd, t.w. opslagruimte, niet op het sportpark zelf leggen van de nieuwe gymzaal i.v.m. de huidige overlast, extra kleedlokalen, enz. In plaats daarvan speelt de Gemeente Heerlen als eigenaar van de gronden, de verenigingen tegen elkaar uit, teneinde de eigen plannen ongewijzigd te kunnen doorzetten.

Waarom houdt Gemeente Heerlen zo vast aan plaatsing van de nieuwe gymzaal midden in het nu al flinke verkeers- en parkeeroverlast veroorzakende Sportpark Pronsebroek?

Dat is “clustering”: clustering van sportvoorzieningen en clustering van gebouwen.

Het clusteren van sportvoorzieningen is een loffelijk streven.

Maar wanneer je dat doet op een al fors overlast gevend en héél krap in de wijk liggend Sportpark Pronsebroek, gaat dat averechts werken. En werd dit niet júist gedaan voor omwonenden, de Heksenbergse inwoners zélf?

Het clusteren van gebouwen is óók een loffelijk streven, want waarschijnlijk goedkoper.

Maar de nieuwe kleedlokalen voor de voetbalvereniging op het sportpark zijn al in 2011 aangevraagd en tegen realisatie daarvan is nooit bezwaar gerezen.

Gelukkig heeft gemeente Heerlen budget vrijgemaakt voor de nieuwe gymzaal. Hopelijk luistert de gemeente naar de Heksenbergse belanghebbenden en betrokken verenigingen bij het bepalen van de plaats van de gymzaal en het treffen van de overige, de huidige overlast verminderende maatregelen. Zij zullen er hen dankbaar voor zijn.

 

Foto Callie Steijaert

 

Geef een reactie