Hoofdmenu

Meerssen en Maastricht werken intensiever samen op het gebied van toezicht en handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf april werken de gemeenten Maastricht en Meerssen intensiever samen op het gebied van toezicht en handhaving.

Dit betekent dat u BOA’s van de gemeente Maastricht op Meerssens grondgebied aan het werk ziet. De afkorting BOA staat voor Buitengewoon opsporingsambtenaar. Een BOA is een functionaris die bevoegd is tot de opsporing van bepaalde strafbare feiten (parkeren, drank- en horecawet, milieu e.d.). Uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van hun eigen lokale (veiligheids-)beleid. Dit geldt ook voor het organiseren en uitvoeren van het toezicht en de handhaving daarop.

Door de samenwerking wordt voldoende capaciteit gewaarborgd bij calamiteiten, projecten, evenementen en acties die de gemeentegrens overstijgen. De burgemeesters van beide gemeenten hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Foto Afdeling communicatie Maastricht(Volgend nieuwsbericht) »